Ring oss på:
08-26 21 20

Chefsprogrammet utgör ett utbildning bestående av fem delkurser som riktar sig till dig som är chef och har personalansvar. Du kan också vara på väg att gå in i en ledarroll.

Som chef är det ditt ansvar att leda arbetet, klargöra mål och riktlinjer, samtidigt som du behöver kunna motivera, inspirera och stötta dina medarbetare. Det är du som ska ta fram det bästa hos varje person, ge energi och ett bra arbetsklimat. Du ska också kunna hantera kriser, problem och motgångar. I Chefsprogrammet får du verktyg och metoder för att hantera olika situationer på ett professionellt sätt, samtidigt som du får en ökad självkännedom och inspiration – allt för att ge dig en stabil grund att stå i din roll som chef och ledare.

Steg I: UGL, 5 dgr i internatform
Steg II: Presentationsteknik – Att leda genom att påverka
Steg III: Retorik – att övertyga, övertala och argumentera
Steg IV: Förhandlingsteknik
Steg V: Påbyggnadskurs i Förhandlingsteknik, för chefer

Du kommer att ha en egen mentor genom hela utbildningen som är ditt bollplank under tiden du går utbildningen och hjälper dig att använda verktyg, metoder och insikter från kursen i din yrkesroll. Allt för att du ska bli en framgångsrik och skicklig chef och ledare.

Under programmet kommer vissa delar att vara gemensamma med andra chefer och ledare, men också med projektledare, säljare och inköpare – dvs roller som du möter och kanske leder i din roll som chef. Det kommer att ge dig en mycket realistisk träning på neutral mark.

Aktuell facklitteratur ingår, samt ett specialseminarium med en erfaren personalchef.

Kursavgift: 59.900 kr exkl moms. Internatkostnad för delkurs I, UGL, tillkommer med ca 6.500 kr exkl. moms + resa.
Kursdatum: Individuell planering som görs i samråd med dig.

Steg I: UGL, 5 dgr i internatform
I delkurs I kommer du att få uppleva den mest uppskattade ledarskapskursen som finns idag och som är ett måste för alla som är chef eller ledare. Under 5 intensiva dagar kommer du att på ett upplevelsebaserat sätt få den verktygslåda du behöver för att kunna leda en grupp i medgång och motgång, läsa situationen och utveckla din förmåga att se och hantera konflikter. Vi går igenom situationsanpassat ledarskap, FIRO-modellen och hur man ser olika faser i en grupps utveckling. Du kommer att förstå behovet av olika ledarstilar och utveckla olika sidor hos dig själv. Du kommer att bli effektivare som ledare, uppnå större självförtroende och självinsikt och känna dig säkrare i din ledarroll. Vi lovar dig insikter och erfarenheter som du garanterat kommer att ha användning för, både professionellt och på ett personligt plan.

Steg II: Presentationsteknik: Att leda genom att påverka
Som chef och ledare är det avgörande att du är skicklig på att kommunicera, presentera mål , direktiv och riktlinjer på rätt sätt. Att kunna få acceptans, uppslutning och “buy-in“ från din ledningsgrupp och övriga organisationen är lika viktigt. Att vara en övertygande presentatör är en enorm styrka. Du behöver veta hur du ska lägga fram information, skapa förtroende, kunna förklara företags- och kundnyttan och hantera frågor på ett bra sätt. Att kunna få fram ditt kärnbudskap på ett pedagogiskt sätt, ha en röd tråd och framför allt ett lugnt, professionellt och säkert framförande är viktigt. Det tränar du på i den här kursen.

Steg III: Retorik
I den här delkursen får du träna dig att argumentera för dina förslag, hitta rätt infallsvinkel och föra fram din ståndpunkt på ett vederhäftigt och övertygande sätt, samtidigt som du får dina medarbetare och din ledning på din sida. Du får också träna dig att hantera invändningar och bemöta motstånd på ett konstruktivt sätt. Lika viktigt är det att kunna föra fram dina idéer och business case internt och få accept och support i organisationen.

Steg IV: Förhandlingsteknik
I den här kursen fokuserar vi på att driva beslutsmöten och komma till ett resultat, dvs att förhandlingsteknik. Det kan gälla en intern budgetförhandling, prioritering av resurser, organisationsförändringar eller löneförhandling. Du kommer att få verktyg och träning för att öka din skicklighet och målmedvetenhet när det gäller att driva beslutsmöten och förhandla. Du kommer att få en metod för att att planera och genomföra dina förhandlingar, äga agendan och sätta scenen. Varje förhandling du genomför, ansikte mot ansikte, på telefon eller via mail, sätter ramarna och förutsättningarna för nästa förhandling. Om du har en genomtänkt strategi och kan läsa situationen och motparten kommer du att öka dina möjligheter att landa förhandlingen där du vill.

Steg V: Påbyggnadskurs i Förhandlingsteknik
I påbyggnadskursen kommer du att träna dig att hantera svårare situationer, att förhandla i underläge eller under press. Det kan gälla en strategisk fråga i din ledningsgrupp, ett viktigt kund-case, en uppseglande tvist eller ett personalärende. Du kommer att se vilka starka sidor du har som förhandlare, vilken som är din primära förhandlarstil och vad du behöver se upp med. Du kommer också att träna dig att upptäcka och hantera vanliga fallgropar.

Tillval: Internationell Förhandlingsteknik
I den här delkursen får du träna dig att förhandla på engelska, på en internationell arena. Du får träna dig att använda din taktik och strategi och komplettera med de internationella spelreglerna, och lär dig att se hur du anspassa din stil när du möter kolleger och stakeholders från andra kulturer.

Intresseanmälan till Chefsprogrammet