Ring oss på:
08-26 21 20

The International Key Account Management Programme will be closely linked to and aligned with your strategy, mission, vision and values. The whole programme will be built around current business cases and input from the senior management. To get the best effect, our training is based on hands-on practical workshops, problem based learning and assessment. The objective of this programme is to train your international sales people to find, win and keep the right customers on a highly competitive market – and constitute a vehicle to communicate your corporate strategy.

För att arbeta i en internationell miljö, som säljare, kundprojektledare eller teknisk specialist, krävs det att man kan läsa av den kultur man kommer i kontakt med för att kunna utveckla och vårda affärsrelationer. Att ignorera vikten av “business code” eller social kod kan sabotera viktiga projekt och medföra dyrköpta erfarenheter.

Era internationella säljare kommer att få en fördjupad insikt i de oskrivna spelreglerna i olika kulturer. De kommer att veta hur man ska agera för att bygga relationer, skapa förtroende och lägga fram förslag. De kommer att få en ökad förståelse för hur de uppfattas av kunder från andra kulturer, och veta vad de ska undvika att göra för att inte skicka ut fel signaler. För att lyckas på en internationell arena, krävs det att man har förmåga att förstå och koda av spelregler, och bygga en gemensam plattform. Lika viktigt är det att inse vilka områden som är känsliga eller tabu att gå in på, som kan orsaka allvarliga störningar i en kundrelation eller onödiga missförstånd.

Vi har gedigen erfarenhet av att skräddarsy internationella säljutbildningar i för säljare och Key Account Managers från Europa, Asien, USA, Sydamerika och Afrika. Vi hanterar varje uppdrag med stor omsorg och gör en noggrann behovsanalys för att säkerställa att vi vet precis vad ni har för mål med utbildningsinsatsen. Sedan specialanpassar vi innehåll och övningar efter de länder ni arbetar med, den “business code” ni kommer att möta, samt de specifika situationer ni arbetar med. Det kan gälla affärsmöten, affärsförhandlingar, samarbetsprojekt eller interna situationer inom en internationell organisation.

Mål med kursen i International Sales Skills:

Målet med denna intensivutbildning är att ge er verktyg och nycklar för att framgångsrikt kunna driva en säljprocess på en internationell arena. Kunna läsa av en kultur, förstå innebörden och agera på rätt sätt i rätt situation. Det här är en utbildning som är ett måste för alla som arbetar internationellt med försäljning och kundkontakter.

Kursen i International Sales Skills riktar sig till:

Det här är en utbildning som är riktar sig till internationella säljare, Key account Managers och kundprojektledare.

Efter International Sales Skills-kursen har era säljare:

  • Ökat sin förmåga att läsa av mekanismer och oskrivna regler i andra kulturer.
  • Ökat sin skicklighet att bygga goda kundrelationer internationellt.
  • Lärt sig och förståelse för interkulturella affärskontakter. Lärt sig att se vad som skiljer i svensk kultur i jämförelse med andra.
    fått verktyg, kunskaper och insikter i hur de ska kommunicera och agera professionellt i affärsmöten med kolleger från andra kulturer.
    blivit skickligare, säkrare och mera medveten om vad som krävs i interkulturella affärsmöten.
  • lärt känna till de vanligaste fallgroparna de som svensk råkar ut för i internationella sammanhang, och veta hur de hanterar dem.
  • genomgått övningar med realistiska fallstudier från interkulturella situationer som kan uppstå.

Ni kommer att märka resultat i organisationen efter den här utbildningen!

Se även våra kurser International Business Presentations och International Business Negotiations.

Kontakta oss