Ring oss på:
08-26 21 20

Inköparakademin utgör ett program bestående av fem delkurser (svensk eller internationell inriktning) som riktar sig till dig som är inköpare, kategorichef eller jobbar med supply and sourcing. Att kunna förhandla, sätta scenen och jobba aktivt med dina leverantörer och avtal är en förutsättning för att du ska lyckas med ditt jobb som inköpare.

Steg I: Förhandlingsteknik steg I
Steg II: Förhandlingsteknik steg II
Steg III: Retorik – att argumentera och få motparten på din sida
Steg IV: Presentationsteknik
Steg V: Internationell Förhandlingsteknik

Du kommer att ha en egen mentor genom hela utbildningen som är ditt bollplank under tiden du går kursen och hjälper dig att använda verktyg, teknik och insikter från kursen i din yrkesroll. Allt för att du ska bli så framgångsrik och skicklig som möjligt som inköpare.

Under programmet kommer vissa delar att vara gemensamma med andra inköpare, men också med säljare, projektledare och chefer – dvs roller som du har möten med och förhandlar med i din yrkesroll. Det kommer att ge dig en mycket realistisk träning på neutral mark.

Aktuell facklitteratur ingår, samt ett specialseminarium om Supply Chain Management med en erfaren inköpare.

Kursavgift: 59.900 kr exkl moms.
Kursdatum: Individuell planering som görs i samråd med dig.

Steg I: Förhandlingsteknik
I den här kursen kommer du att få verktyg och träning för att öka din skicklighet och målmedvetenhet som förhandlare. Du kommer att få verktyg för att att planera och genomföra dina förhandlingar, äga agendan och sätta scenen. Varje förhandling du genomför, ansikte mot ansikte, på telefon eller via mail, sätter ramarna och förutsättningarna för nästa förhandling. Om du har en genomtänkt strategi och kan läsa situationen och motparten kommer du att öka dina möjligheter att landa förhandlingen där du vill.

Steg II: Påbyggnadskurs i Förhandlingsteknik
I påbyggnadskursen kommer du att träna dig att hantera svårare situationer, att förhandla i underläge eller under press. Du kommer att se vilka starka sidor du har som förhandlare, vilken som är din primära förhandlarstil och vad du behöver se upp med. Du kommer också att träna dig att upptäcka och hantera vanliga fallgropar.

Steg III: Retorik
I den här delkursen får du träna dig att argumentera för din sak, hitta rätt infallsvinkel och föra fram din ståndpunkt på ett vederhäftigt och övertygande sätt, samtidig som du får din leverantör på din sida. Du får också träna dig att hantera invändningar och bemöta kritik på ett konstruktivt sätt. Lika viktigt är det att kunna föra fram dina idéer och förslag på interna produktmöten, och få förståelse och accept på din linje.

Steg IV: Presentationsteknik
Som inköpare behöver du vara en skicklig kommunikatör, både externt och internt. I vissa situationer behöver du kunna presentera en målbild och en kravspecifikation för din leverantör för att säkerställa att de verkligen förstår vad du vill åstadkomma. I andra sitationer behöver du kunna presentera en marknadsanalys eller andra fakta för att få dem att inse att deras förväntningar inte matchar dina. Du kan också behöva presentera ett avtal eller en ny produkt internt för säljkåren eller andra intressenter. Att då kunna få fram sitt kärnbudskap på ett glasklart sätt, ha en röd tråd och framför allt ett lugnt, professionellt och säkert framförande är viktigt. Det tränar du på i den här kursen.

Steg V: Internationell Förhandlingsteknik
I den här delkursen får du träna dig att förhandla på engelska, på en internationell arena. Du får träna dig att använda din taktik och strategi och komplettera med de internationella spelreglerna, och lär dig att se hur du anspassa din stil när du möter leverantörer från andra kulturer.

Intresseanmälan till Inköparakademin