Ring oss på:
08-26 21 20

En utbildning som fokuserar på att initiera & driva säljprocessen

När man jobbar med försäljning och kundkontakter måste man jobba metodiskt, fokuserat och målmedvetet för att nå sina försäljningsmål; ha en säljmetodik, en struktur och effektiva verktyg. Målet med KAM steg I är att vässa din säljkompetens, ge dig konkreta verktyg och checklistor för att initiera, planera och driva en säljprocess på ett målmedvetet sätt. Du kommer också att få nya idéer och förnyad energi som säljare. Du tar med dig din kunskap och erfarenhet, och får under två intensiva dagar finslipa en säljplan, utarbeta en kundprofil, träna dig att positionera ditt företag, formulera vad kundnyttan är och konkretisera ert erbjudande. Du får en helhetsbild av säljprocessen, samtidigt som du går in på flaskhalsarna i processen och får träning i att komma förbi dem. Kursen riktar sig till dig som har kundkontakter och arbetar med försäljning, marknadsföring, utveckling, eftermarknad eller support.

Mål med kursen i KAM steg I: Säljteknik

KAM-utbildningen har som mål att säkerställa resultat av försäljningsarbetet. De övergripande målen med utbildningen är att ge säljare, specialister och kundansvariga:

En helhetssyn på säljprocessen.
En medveten säljmetodik och en strukturerad säljprocess.
Ökad individuell kompetens inom säljteknik och affärsmannaskap.
Effektiva verktyg för att planera och driva det individuella säljarbetet.
Ökad individuell kompetens inom kommunikation, praktisk säljpsykologi
och argumentationsteknik.
Erfarenhetsutbyte, konkreta tips och råd.
Modeller för handlingsplan, kommunikationsstrateg och positionering.

Vem kursen riktar sig till

Kursen riktar sig till dig som är KAM, säljare, specialist, kundansvarig eller har en säljstödjande funktion. Även du som har kundkontakter, är involverad i säljprocessen och har ett tätt samarbete med säljarna eller arbetar med marknadsföring har stor nytta av KAM steg I. Fördelen med det är att alla som är involverade i säljprocessen har samma insikt och ser sin egen del i processen tydligare.

Se även
International Business Presentations
International Business Negotiations
Presentationsteknik och Retorik
Förhandlingsteknik steg 1

Anmälningsformulär

Jag anmäler mig till KAM steg I: Säljteknik (2 dagar), den