Ring oss på:
08-26 21 20

Projektledarprogrammet utgör ett utbildning bestående av fem delkurser som riktar sig till dig som är projektledare, internt mot din organisation eller externt mot kund.

Som projektledare har du en mycket speciell roll; du har ansvar för leveransen, för budget och tidsplan, och framför allt för att få en nöjd kund. Oavsett om kunden är intern, dvs din organisation, eller extern. Samtidigt har du inte ett formellt personalansvar, äger inte alla resurser eller agendan själv. För att lyckas i den rollen behöver du kunna hantera oförutsedda incidenter, hinder och situationer och ha en extremt god förmåga att förhandla, motivera och presentera rätt information vid rätt tidpunkt. Det kommer vi att träna dig på i den här utbildningen. Vi lovar att ge dig dig en stabil grund inom praktisk politik att stå på i din roll som projektledare!

Steg I: UGL, 5 dgr i internatform
Steg II: Presentationsteknik – Att styra genom att påverka
Steg III: Retorik – att övertyga, övertala och argumentera
Steg IV: Förhandlingsteknik
Steg V: Påbyggnadskurs i Förhandlingsteknik

Du kommer att ha en egen mentor genom hela utbildningen som är ditt bollplank under tiden du går kursen och hjälper dig att använd verktyg, metoder och insikter från kursen i din yrkesroll. Allt för att du ska bli en framgångsrik och skicklig projektledare.

Under programmet kommer vissa delar att vara gemensamma med andra projektledare men också med chefer och ledare, säljare och inköpare – dvs roller som du möter som kravställareleder i din roll som projektledare. Det kommer att ge dig en mycket realistisk träning på neutral mark.

Aktuell facklitteratur ingår, samt ett specialseminarium med en erfaren projektledare.

Kursavgift: 59.900 kr exkl moms. Internatkostnad för delkurs I, UGL, tillkommer med ca 6.500 kr exkl. moms + resa.
Kursdatum: Individuell planering som görs i samråd med dig.

Steg I: UGL, 5 dgr i internatform
I delkurs I kommer du att få uppleva den mest uppskattade ledarskapskursen som finns idag och som är ett måste för alla som leder andra och arbetar i grupp. Under 5 intensiva dagar kommer du att på ett upplevelsebaserat sätt få den verktygslåda du behöver för att kunna verka i en grupp i medgång och motgång, läsa situationen och utveckla din förmåga att se och hantera konflikter. Vi går igenom situationsanpassat ledarskap, FIRO-modellen och hur man ser olika faser i en grupps utveckling. Du kommer att förstå behovet av olika ledarstilar och utveckla olika sidor hos dig själv. Du kommer att bli effektivare som projektledare, uppnå större självförtroende och självinsikt och känna dig säkrare i din yrkesroll. Vi lovar dig insikter och erfarenheter som du garanterat kommer att ha användning för, både professionellt och på ett personligt plan.

Steg II: Presentationsteknik: Att styra genom att påverka
Som projektledare är det avgörande att du är skicklig på att kommunicera, presentera mål, direktiv och riktlinjer på rätt sätt. Att kunna få acceptans, uppslutning och “buy-in“ från din styrgrupp och övriga intressenter är lika viktigt. Att vara en övertygande presentatör är en enorm styrka. Du behöver veta hur du ska lägga fram information, skapa förtroende, kunna förklara verksamhets- och kundnyttan och hantera frågor på ett bra sätt. Att kunna få fram ditt kärnbudskap på ett pedagogiskt sätt, ha en röd tråd och framför allt ett lugnt, professionellt och säkert framförande är viktigt. Det tränar du på i den här kursen.

Steg III: Retorik
I den här delkursen får du träna dig att argumentera för dina förslag, hitta rätt infallsvinkel och föra fram din ståndpunkt på ett vederhäftigt och övertygande sätt, samtidigt som du får dina kolleger och dina kravställare på din sida. Du får också träna dig att hantera invändningar och bemöta motstånd på ett konstruktivt sätt. Lika viktigt är det att kunna föra fram dina idéer och business case och få accept och support i organisationen.

Steg IV: Förhandlingsteknik
I den här kursen fokuserar vi på att driva beslutsmöten och komma till resultat, dvs förhandlingsteknik. Det kan gälla en budgetförhandling, prioritering av resurser, tidsplan, funktionalitet eller tillägg. Du kommer att få verktyg och träning för att öka din skicklighet och målmedvetenhet när det gäller att driva beslutsmöten och förhandla. Du kommer att få en metod för att att planera och genomföra dina förhandlingar, äga agendan och sätta scenen. Varje förhandling du genomför, ansikte mot ansikte, på telefon eller via mail, sätter ramarna och förutsättningarna för nästa förhandling. Om du har en genomtänkt strategi och kan läsa situationen och motparten kommer du att öka dina möjligheter att landa förhandlingen där du vill.

Steg V: Påbyggnadskurs i Förhandlingsteknik
I påbyggnadskursen kommer du att träna dig att hantera svårare situationer, att förhandla i underläge eller under press. Det kan gälla en strategisk fråga i din ledningsgrupp, ett viktigt kund-case, en uppseglande tvist eller ett oförutsett haveri. Du kommer att se vilka starka sidor du har som förhandlare, vilken som är din primära förhandlarstil och vad du behöver se upp med. Du kommer också att träna dig att upptäcka och hantera vanliga fallgropar.

Tillval: Internationell Förhandlingsteknik
I den här delkursen får du träna dig att förhandla på engelska, på en internationell arena. Du får träna dig att använda din taktik och strategi och komplettera med de internationella spelreglerna, och lär dig att se hur du anspassa din stil när du möter intressenter/stakeholders och kunder från andra kulturer.

Intresseanmälan till Projektledarutbildning