Ring oss på:
08-26 21 20

Säljakademin utgör ett program bestående av fem delkurser, med svensk eller internationell inriktning, som riktar sig till dig som är Key Account Manager, Kundansvarig eller Säljare. Du kan också vara teknisk specialist eller IT-specialist på väg att gå in i en roll som kundansvarig.

Som kundansvarig är ditt uppdrag att förvandla ditt företags kompetens och produkter till attraktiva kunderbjudanden och förhandla hem lönsamma avtal. För att kunna göra bra affärer måste du vara skicklig på att skapa goda kundrelationer, förstå din kunds behov och situtation samt paketera ditt erbjudande rätt. Det är en yrkesroll som kräver kreativitet, analysförmåga, uthållighet och intelligens. Säljakademin ger dig träning, teknik och verktyg att hantera de olika momenten i säljprocessen på ett framgångsrikt sätt, allt ifrån att ta fram en säljplan till att genomföra professionella kundpresentationer – och förhandla hem ett avtal.

Steg I: Key Account Management och Affärsmannaskap
Steg II: Övertygande Affärspresentationer
Steg III: Framgångsrik Förhandlingsteknik – att göra avslut
Steg IV: Påbyggnadskurs i Förhandlingsteknik – större ramavtal
Steg V: Retorik – att övertyga, övertala och argumentera

Du kommer att ha en egen mentor genom hela utbildningen som är ditt bollplank under tiden du går kursen och hjälper dig att använda verktyg, teknik och insikter från varje steg i din yrkesroll. Allt för att du ska bli en framgångsrik och skicklig affärsman/affärskvinna och Key Account Manager.

Under programmet kommer vissa delar att vara gemensamma med andra kundansvariga och KAM:ar, men också med inköpare, projektledare och chefer – dvs roller som du har möten med och förhandlar med i din yrkesroll. Det kommer att ge dig en mycket realistisk träning på neutral mark.

Aktuell facklitteratur ingår, samt ett specialseminarium med en erfaren Key Account Manager.

Kursavgift: 59.900 kr exkl moms.
Kursdatum: Individuell planering som görs i samråd med dig.

Steg I: Affärsmannaskap och Key Account Management
I delkurs I kommer du att få den verktygslåda du behöver för att ta fram en verkningsfull säljplan, analysera din kundportfölj och hitta rätt ingångar. Här får du också en effektiv metodik för att boka och genomföra kundmöten, göra en träffsäker behovsanalys och lägga fram ett intressant förslag. Vi går igenom säljprocessen från start till slut så att du behärskar hela flödet. En viktig del i kurs I är praktisk psykologi – att snabbt läsa av en person och hitta rätt våglängd. Kursen bygger på SPIN-selling metoden.

Steg II: Presentationsteknik – övertygande kundpresentationer
Som KAM och kundansvarig är det avgörande att du är en skicklig och övertygande presentatör, både externt och internt. Du behöver kunna positionera ditt företag och skapa förtroende, du behöver kunna förklara kundnyttan med ditt erbjudande och hantera frågor på ett bra sätt. Att kunna få fram sitt kärnbudskap på ett glasklart sätt, ha en röd tråd och framför allt ett lugnt, professionellt och säkert framförande är viktigt. Det tränar du på i den här kursen.

Steg III: Förhandlingsteknik
I den här kursen fokuserar vi på att komma till avslut, dvs att förhandla fram ett avtal. Du kommer att få verktyg och träning för att öka din skicklighet och målmedvetenhet som förhandlare. Du kommer att få en metod för att att planera och genomföra dina förhandlingar, äga agendan och sätta scenen. Varje förhandling du genomför, ansikte mot ansikte, på telefon eller via mail, sätter ramarna och förutsättningarna för nästa förhandling. Om du har en genomtänkt strategi och kan läsa situationen och motparten kommer du att öka dina möjligheter att landa förhandlingen där du vill.

Steg IV: Påbyggnadskurs i Förhandlingsteknik
I påbyggnadskursen kommer du att träna dig att hantera svårare situationer, att förhandla i underläge eller under press. Du kommer att se vilka starka sidor du har som förhandlare, vilken som är din primära förhandlarstil och vad du behöver se upp med. Du kommer också att träna dig att upptäcka och hantera vanliga fallgropar.

Steg V: Retorik
I den här delkursen får du träna dig att argumentera för din sak, hitta rätt infallsvinkel och föra fram din ståndpunkt på ett vederhäftigt och övertygande sätt, samtidigt som du får din motpart på din sida. Du får också träna dig att hantera invändningar och bemöta motbud på ett konstruktivt sätt. Lika viktigt är det att kunna föra fram dina idéer och business case internt och få accept och support i organisationen.

Internationell Förhandlingsteknik – tillval
I den här delkursen får du träna dig att förhandla på engelska, på en internationell arena. Du får träna dig att använda din taktik och strategi och komplettera med de internationella spelreglerna, och lär dig hur du ska anpassa ditt upplägg när du möter kunder från andra kulturer. Vi går igenom grundläggande “business code” i olika länder.

Intresseanmälan till Säljakademin