Increase your negotiation skills in an international environment!

Gå till anmälan

Våra företagsinterna program (på svenska och engelska) - fysiska eller digitala

Vi bygger er egen företags-akademi – skräddarsydda företagsinterna utbildningar som går i linje med er strategi och målbild

Företagsanpassad KAM-utbildning för Säljare

Utbildningen i Affärsmannaskap, kundkommunikation och säljteknik utgör ett program bestående av valfritt antal delkurser (med svensk eller internationell inriktning), som riktar sig till Key Account Managers, Kundansvariga och Säljare.

Gå till program

Företagsanpassad Inköparutbildning

Inköparutbildningen utgör ett program bestående av valfritt antal delkurser (svensk eller internationell inriktning), som riktar sig till inköpare, kategorichefer, inköpsassistenter och samtliga som arbetar med supply & sourcing.

Gå till program

Företagsanpassad Chefsutbildning

Chefsutbildningen utgör ett program med fokus på ledarskap och "people management" bestående av valfritt antal delkurser (med svensk eller internationell inriktning), som riktar sig till chefer och teamledare som har personalansvar. Man kan också vara ny som chef och på väg att gå in i en ledarroll.

Gå till program

Företagsanpassad Projektledarutbildning

Projektledarutbildningen utgör ett program bestående av valfritt antal delkurser (svensk eller internationell inriktning), som riktar sig till projektledare. Man kan jobba internt mot organisationen eller externt mot kund. Fokus ligger på kommunikation med stakeholders och slutanvändare, mötesteknik och hur man säkerställer rätt handhavade av system och produkter.

Gå till program
Det universitetet inte lär ut är vi specialister på

Vårt fokus – Utbildning som stöttar affärsutveckling, verksamhetsutveckling och försäljning.

Förmågan att kommunicera, sälja in idéer och få gehör är lika avgörande som den yrkesmässiga fackkompetensen. Vårt uppdrag är att ge er de kommunikativa verktyg och den träning ni behöver för att lyckas i ert jobb. Göra er säkrare, mera drivande och professionella som förhandlare, presentatörer och ledare, antingen ni jobbar i Sverige eller internationellt.

Cognosis genomför verklighetsbaserade intensivutbildningar, fysiskt eller digitalt, i förhandlingsteknik, presentationsteknik, Key Account Management, retorik och ledarskap som bygger på maximal deltagaraktivitet och problembaserad inlärning. Som kursdeltagare får man möjlighet att testa olika lösningar i en säker miljö, utveckla sina starka sidor och hantera sina svaga sidor.

Varje möte – med en kund, en leverantör eller internt – har ett syfte: att komma ett steg närmare företagets mål. Det kan gälla en viktig presentation vid ett affärsmöte med en ny kund, att förhandla fram ett avtal eller hantera en affärskritisk situation. Det kan gälla att driva ett tekniskt utvecklingsprojekt eller säkerställa rätt villkor och kvalitet vid en upphandling. Eller att som chef implementera en ny organisation. I alla dessa situationer är uppdraget att säkerställa affärsnytta och verksamhetsnytta. Förverkliga företagets vision och strategi.

Vårt jobb är att se till att er förhandlingsteknik och presentationsteknik är på topp när det verkligen gäller. Med bra argumentationsteknik och retorik säkerställs företagets lönsamhet, effektivitet och konkurrenskraft.

Schemalagda öppna kurser

Några exempel på företag och organisationer som valt oss

 • SAP
 • Region Stockholm
 • H&M
 • Riksbanken
 • SOS Alarm
 • IBM
 • Varbergs kommun
 • ICA
 • Swedbank
 • Gambro
 • Ericsson
 • Polismyndigheten
 • Coop
 • SEB
 • SAS
 • Schneider Electric
 • Karolinska Sjukhuset
 • Tetra Pak
 • EY
 • Cargotec
 • BAE Systems
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Dafgårds
 • Nobel Prize Museum
 • Spendrups
 • FLIR Systems
 • Konjunkturinstitutet
 • KappAhl
 • If
 • Stora Enso
 • ”Den kurs jag gick var mycket givande och relevant för min position och de utmaningar jag har”

  Ericsson
 • ”Cognosis kurser är riktigt bra. Intressanta och inspirerande, extremt bra case. Kanonbra kursledare!”

  Schneider-Electric
 • ”Kursen var en riktig ögonöppnare. En fantastisk föreläsare. Jag har fått en helt ny trygghet att luta mig mot i framtida förhandlingar. Tipsen, feedbacken och verktygen är ovärderliga för mig”

  ICA Sverige
 • ”Bland de bästa i utbildningsväg jag varit med om under mina 20 år i näringslivet. Grym lärare”

  Vestas Northern Europe
 • ”Otroligt innehållsrikt! Cognosis kurs gav mig bra verktyg till mitt arbete. Jag känner mig stärkt i min roll, har fått en helt ny medvetenhet. Kursen var helgjuten”

  Universitetssjukhuset i Linköping
 • "Sedan jag gick den första utbildningen har det gett mig fantastiska möjligheter både yrkesmässigt, globalt, affärsmässigt och privat"

  Telia Sonera