Increase your negotiation skills in an international environment!

Gå till anmälan

Vi får ibland frågan vad ”Cognosis” betyder – här kommer svaret!

“Cognosis” är vad vi står för, kärnan i allt vi gör. Det är en livsfilosofi, en människosyn och receptet bakom vår utbildningsmetodik.

Cognosis är en sammanslagning av två ord: cognosco (latin) och gnosis (grekiska). Cognosco betyder att tänka. Intellektuell förståelse. Teoretisk kunskap. Att man utforskar, tar reda på, lär sig, förstår orsak och verkan, kausalitet, kan dra slutsatser, se mönster och beskriva processer. På tyska skulle man använda ordet ”wissen”. Gnosis betyder insikt. Livsvisdom. Kunskap som bottnar i egen erfarenhet och personlig reflektion. Att ha en äkta förståelse. En högre intelligens, en talang. Fattar grejen – och kan göra rätt sak i rätt situation. På engelska skulle man säga ”experience knowledge”. På tyska skulle man använda ordet ”kennen.”

Tanke och insikt – de två beståndsdelarna som ger reell kompetens.