Lär dig hur du får fram ditt budskap, glasklart, tydligt och övertygande! Retorik & Presentationsteknik 13-14 oktober!

Gå till anmälan
08-26 21 20

Kurscertifikat

Härmed intygas att

har genomgått Cognosis Onlinekurs i

FÖRHANDLINGSTEKNIK
STEG 1

och genomfört ett godkänt kursprov den

 

Kursmoment:

• Att förbereda en förhandling. BATNA
• Målsättning: utgångsbud & smärtgräns
• Cognosis-matrisen: budgivningsplan
• Motpartsanalys: identifiera ZOPA
• Att genomföra en förhandling: taktik
• Cognosis 5-fasmetod
• Oskrivna spelregler
• Tips och råd
• Att undvika vanliga fallgropar
• Att identifiera och hantera vanliga svåra situationer och motparter.