Increase your negotiation skills in an international environment!

Gå till anmälan

Att leda en grupp mot ett gemensamt mål kräver att man kan utöva ett gott ledarskap och få acceptans från alla i gruppen för sin ledarroll. För att agera säkert och rätt, behöver man som chef känna till grunderna inom gruppdynamik och kunna anpassa sitt ledarskap efter den fas gruppen är i. Man behöver också kunna tolka reaktioner och hantera konflikter på rätt sätt.

Vi hanterar varje uppdrag med stor omsorg och gör en noggrann behovsanalys för att säkerställa att vi vet precis vad ni har för mål med utbildningsinsatsen. Sedan inriktar vi utbildningen på den chefsgrupp vi jobbar med och deras situation. När vi genomför en företagsanpassad chefsutbildning specialanpassar vi innehåll och case efter den den typ av situationer som deltagarna kommer att möta. Innan kursen genomför vi dessutom en deltagaranalys, och anpassar kursen efter nivån, erfarenheten och bakgrunden hos kursdeltagarna.

Vi är kända för en djup kompetens och en bred erfarenhet, som ger tyngd åt utbildningen och en hög verklighetsanpassning. Våra tränare är erkänt skickliga och har en gedigen erfarenhetsbank, som gör att de kan ge råd, coacha och stötta era chefer på ett konstruktivt sätt. De kommer att få era chefer att förstå de mekanismer som styr i en grupp och hur man ska använda dem för att få en grupp att utvecklas på ett positivt sätt.

Chefsutbildning – målgrupp

Utbildningen riktar sig till för alla som i sin yrkesroll ska leda en grupp människor, ledningsgrupper såväl som avdelningschefer och team-leaders. Kursen passar både nyblivna chefer och erfarna ledare.

Effekten av en specialanpassad chefsutbildning

Efter en specialanpassad chefsutbildning har ni en god grund att stå på, som gör er starkare och skickligare i chefsrollen. Ni har fått verktyg, insikter och träning som gör att ni kan vara tydliga ledare, lösa problem på ett konstruktivt sätt och driva verksamheten framåt. Det övergripande målet med kursen är att man i rollen som chef, ledare och coach ska kunna agera så att den avdelning man leder fungerar optimalt:

  • arbetar mot samma mål
  • har tydliga spelregler
  • löser konflikter på ett konstruktivt sätt
  • har ett konstruktivt klimat.

Vi kommer att träna era chefer att:

  • Förstå och identifiera de olika utvecklingsfaserna i en grupp, för att kunna anpassa sitt ledarskap efter gruppens fas så att det på bästa sätt leder gruppen framåt. Förutse vad som kommer att hända, bidra till och stödja processen på rätt sätt.
  • Ge feedback på ett tydligt och konstruktivt sätt.
  • Hitta sin personliga ledarstil, bli medveten om vad som är den egna styrkan och göra det bästa av sina förutsättningar.

Ni kommer att märka resultat i organisationen efter den här utbildningen!

Se även våra kurser i Cross Cultural Communication och Internationell förhandlingsteknik

Intresseanmälan

Skicka mig mer information om Cognosis företagsanpassade chefsutbildningsprogram (ledarskap, teambuilding och konflikthantering)

Detta säger våra tidigare deltagare om kursen