Sign up on Personal SWOT May 14-15, an eye-opening seminar on psychology!

Information

Du behöver en plan: 6 steg

Den här veckan är den första veckan på det stora Återhämtningsåret. Jobbet har börjat igen och man har läst e-mail och tagit tag i det som behöver lösas omedelbart. Och nu är det dags att höja blicken och tänka framåt.

Du behöver en plan.

Det här året har vi ett annat läge än andra år. Så du behöver ett specialupplägg när du tar fram din plan. Ett upplägg där den psykologiska, känslomässiga delen måste ta lika stor plats – om inte större – än den logiska. Gör så här:

1. Boka ett brainstorming-möte med ditt team. I inbjudan skriver du ungefär såhär:

Mål med dagen: få energi och styrfart!

 • Sätta mål för 2021
 • Ha en plan
 • Fokusera på rätt saker: prioritera vad som är viktigast
 • Använda varje vecka, varje dag, rätt!

2. Ta fram en agenda.

 1. Vad är vi nöjda med – positiva, bra saker i tillvaron!
 2. Vad fungerar bra?
 3. Möjligheter: vad vi ska sikta på 2021
 4. Mål: omsättning – jämfört med ett vanligt år (eller 2020 eller 2019)
  • – Om vi är optimister
  • – Om vi är realister
  • – Om vi är pessimister
 5. Strategisk plan: vilka kritiska framgångsfaktorer kan vi se?
 6. Tidplan
 7. Vem gör vad?
 8. Till sist: praktiska saker som vi behöver ta tag i.

3. Led mötet. Använd Metaplan-metoden.

 • Be alla ta fram Post-It lappar och penna inför mötet.
 • Inled med en positiv, personlig egen bild av tillvaron.
 • Ta sen en fråga i taget. Börja med vad är vi nöjda med – positiva, bra saker i tillvaron!
 • Be alla att skriva ner sina svar – en sak/Post-It lapp.
  • – När alla är klara, be alla klistra upp sina lappar på väggen/ett blädderblock (Om ni kör digitalt möte får alla klistra upp sina lappar där de sitter och läsa upp sina lappar. Du skriver ner.)
  • – Ordna lapparna i ämnesområden.
  • – Skriv en rubrik på varje område.

4. Dokumentera. Skriv ner vad ni har sagt.

 • Skriv allt som kom upp från punkt a och b som en lista.
 • Du har nu en lång lista med positiva saker allra först. Sätt upp den där alla kan se. Be att alla sätter upp den hemma. På jobbet. Den listan kommer att få er att le och känna tillförsikt.
 • Du har indikationer på en målbild. Med best case, sannolikt och worst case.
 • Du har inspel på kritiska framgångsfaktorer. Välj de 5 ni tror mest på.
 • Skriv sen ner de andra punkterna en i taget. Lägg till siffror, deadlines och komplettera med det du behöver, som är relevant för er.

5. Du har nu tagit fram en plan för 2021.

 • Skicka ut den till alla. Be om feedback.

6. Sätt den i verket.

 • Led dig själv och ditt team.
 • Jobba vecka för vecka. Små steg blir till slut en tusenmila-vandring.
 • Ha avstämning/avrapportering varje fredag.
 • Fira segrar. Ös beröm och uppmuntran över er alla.
 • Justera planen så ofta det behövs.

För att kunna leda dig själv och ditt team behöver du styrka och styrfart.

 • Skaffa dig ett eget support-team. En coach, en mentor.
 • Rör dig. Ta hand om din kropp, var fysiskt aktiv. Ute-gym, långpromenader.
 • Ät vettigt. Ge din kropp bra bränsle.
 • Fyll på mental energi. Utbildning, kurser. Böcker.
 • Låt inte negativa kommentarer stå oemotsagda.

”Men för tusan, det går inte att planera det här året, ingenting är normalt eller som vanligt!” kanske någon säger till dig. ”Hur ska du kunna planera när du inte vet hur det går, det är corona-pandemi och allting är upp och ner!” fortsätter de. ”Och ingen vet från vecka till vecka vad det kommer för nya bestämmelser från FHM!”

”Jo, jag vet”, får du säga då, med stor medkänsla. ”Men att sitta och stirra in i väggen är inte ett alternativ. Det är nu det är upp till oss, var och en, att ta tag i situationen och göra det vi kan. Fokusera på det vi kan påverka och rår över. Privat och på jobbet.”