Kategorier för Företagsanpassad utbildning

Online! Personlig SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

Personlig SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) kommer att ge dig en förståelse för vad det…

Gå till kursen

An Overview of our International Training Programmes

Our International Inhouse Training Programmes, delivered around the world This is an overview of our…

Gå till kursen

Internationell förhandlingsteknik

Vi ger er den kunskap och träning ni behöver för att lyckas med era förhandlingar på en internationell arena

Gå till kursen

Teambuilding

International Key Account Management The International Key Account Management Programme will be closely linked to…

Gå till kursen

Business Presentations

International Key Account Management The International Key Account Management Programme will be closely linked to…

Gå till kursen