Sign up on Personal SWOT May 14-15, an eye-opening seminar on psychology!

Information

När man har internationella kundkontakter, som säljare, kundprojektledare eller teknisk specialist, krävs det att man kan läsa av den kultur man kommer i kontakt med så att man kan utveckla och vårda affärsrelationer. Att ignorera vikten av kunskap om “business code” eller social kod kan sabotera viktiga projekt och medföra dyrköpta missfärstånd.

Era nyckelmedarbetare kommer att få en fördjupad insikt i de oskrivna spelreglerna i olika kulturer. De kommer att veta hur man ska agera för att bygga relationer, skapa förtroende och lägga fram förslag. De kommer att få en ökad förståelse för hur de uppfattas av kunder och kolleger från andra kulturer, och veta vad de ska undvika att göra för att inte skicka ut fel signaler. För att lyckas på en internationell arena, krävs det att man har förmåga att förstå och koda av spelregler, och bygga en gemensam plattform. Lika viktigt är det att inse vilka områden som är känsliga eller tabu att gå in på, som kan orsaka allvarliga störningar i en kundrelation eller onödiga missförstånd.

Vi har gedigen erfarenhet av att skräddarsy utbildningar i internationell kundkommunikation för säljare, tekniska specialister och kundprojektledare från Europa, Asien, USA, Sydamerika och Afrika. Vi hanterar varje uppdrag med stor omsorg och gör en noggrann behovsanalys för att säkerställa att vi vet precis vad ni har för mål med utbildningsinsatsen. Sedan specialanpassar vi innehåll och övningar efter de länder ni arbetar med, den “business code” ni kommer att möta, samt de specifika situationer ni arbetar med. Det kan gälla affärsmöten, samarbetsprojekt eller interna situationer inom en internationell organisation.

Mål med kursen i International Customer Communication:

Målet med denna intensivutbildning är att ge er verktyg och nycklar för att läsa av en kultur, förstå innebörden och agera på rätt sätt i rätt situation. Det här är en utbildning som är ett måste för alla som har internationella kundkontakter.

Kursen i International Customer Communication riktar sig till:

Kursen i International Customer Communication riktar sig till säljare, kundansvariga, projektledare, konsulter, specialister och kvalitetsansvariga. Kursen skräddarsys efter deltagarnas yrkesroll, de kulturer de arbetar med och deras mötessituationer.

Efter kursen i International Customer Communication har deltagarna:

  • utökat medvetandet och förståelsen för interkulturella affärskontakter. Lärt sig att se vad som skiljer i den egna kulturen i jämförelse med andra.
  • fått verktyg, kunskaper och insikter i hur man ska kommunicera och agera professionellt i möten med kunder och kolleger från andra kulturer.
  • blivit skickligare, säkrare och mera medvetna om vad som krävs i interkulturella affärsmöten.
  • lärt sig känna igen de vanligaste fallgroparna man råkar ut för i internationella sammanhang, och vet hur de ska undvika dem.
  • genomgått övningar och realistiska fallstudier från interkulturella situationer som kan uppstå.

Ni kommer att märka resultat i organisationen efter den här utbildningen.

Se även courses in English:
International Business Presentation och International Business Negotiations

Kontakta oss

Jag vill få mer information om en företagsanpassad utbildning i International Customer Communication.

Detta säger våra tidigare deltagare om kursen