Sign up on Personal SWOT May 14-15, an eye-opening seminar on psychology!

Information

Cognosis Communication Skills Training AB´s  (CCST)
policy för personuppgifter.

I denna policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. CCST är personuppgiftsansvarig och i enlighet med dessa villkor ansvarig för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter som samlas in

CCST inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter så som telefonnummer, e-postadress eller fysisk kontorsadress.
CCST registrerar personuppgifter i samband med:

 • När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
 • Du kontaktar oss via e-post, telefon, vår webbplats eller social media.
 • Du anmäler dig till våra nyhetsbrev.
 • Ditt besök på vår webbplats, inklusive trafikdata

För att kunna hantera/marknadsföra våra kurser krävs mailadresser, namn, roller/intressen och telefonnummer.  Då våra nyhetsbrev (3-4 ggr/termin) enkelt kan stoppas bedömer vi att den rättsliga grunden ”Legitimt intresse” passar väl in (både för lagring & hantering). Det lagras/hanteras inga känsliga personuppgifter hos oss förutom ev. de deltagaranalyser som krävs inför en kurs. Dessa analyser förstörs när kursen är genomförd. Alla personuppgifter tillhör företagsanknutna vuxna personer.

För att kunna erbjuda kursdeltagare ersättningsdiplom krävs lagring av genomgångna kurser. Gamla kunder söker dessutom ofta sammanställningar över vilka medarbetare som gått vilka kurser hos oss. Detta gör att vi bedömer att det är ett ”Legitimt intresse” att spara uppgifter som möjliggör dessa typer av kundefterfrågade tjänster (t.ex. kalla till kurs). Generellt har majoriteten av persondata delgivits oss av anlitande företag. Personlig marknadsföring/försäljning är en annan stor datakälla.

Du kan när som helst begära:

 • korrigering eller radering av dina uppgifter.
 • dra tillbaka ditt ev. samtycke till det som anges ovan.

Hur insamlad information används

CCST behandlar insamlad information i huvudsak för följande ändamål:

 • För att fullgöra beställningar av de tjänster som erbjuds av CCST
 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta uppgifter eller skicka information
 • Uppgifter om beställning av tjänst lagras och ligger till grund för erbjudanden och möjliggöra utförandet av överenskomna tjänster
 • För administration och för att ta fram statistik om beteenden för att utveckla vår webbplats utan att identifiera enskild person
 • För att skicka information och marknadsföring via e-post
 • För att skicka viktiga meddelanden om förändringar (t.ex. i våra villkor)

Information som lagras hos molntjänstleverantör

CCST samarbetar endast med leverantörer (för CRM och ekonomi) som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA. Genom att t.ex Dropbox följer principerna för Privacy Shield så säkerställs det att ett adekvat sekretesskydd tillhandahålles enligt EU:s direktiv om dataskydd. EU´s positiva resultat av en uppföljning av denna överenskommelse stärker denna överenskommelse. Se även:
https://www.dropbox.com/sv_SE/help/security/data-transfers-europe-us

Rättslig grund och lagring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till CCST ger du din tillåtelse till att CCST registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst som köpts samt behandlar personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer CCST att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om CCST använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i följande syften: 1) marknadsföring  2) kunna leverera såld tjänst (kallelser, kundenkäter,  diplom, kurssammanställningar). Observera att du närsomhelst kan begära att ej få våra nyhetsbrev.

CCST kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a. andra (lag)krav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Länkar till externa webbsiter

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser eller material publicerat hos annan än CCST, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom CCST saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser ansvarar vi därför inte för dess innehåll. CCST ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Kontakt

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller
om du har andra frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Cognosis Communicastion Skills Training  www.cognosis.se
Ekbacksvägen 22 Emailadress: info@cognosis.se
168 69 Bromma Telefonnummer: 08-262120

Denna policy gäller fr.o.m. 2018-05-25