Sign up on Personal SWOT May 14-15, an eye-opening seminar on psychology!

Information
+46(0)8-26 21 20

Har du varit med om att du har något viktigt du vill presentera – ett bra förslag, en intelligent idé eller ett resultat du vill avrapportera – men av någon anledning inte får gehör, saknar genomslagskraft? Det kan bero på att du går i någon av de klassiska fallgroparna som många kvinnliga talare går i, som gör att du undergräver din auktoritet och inte får fram ditt budskap. Under den här kursen tränar du dig att öka din genomslagskraft, få fram ditt budskap och agera med naturlig säkerhet och pondus. Du kommer att få personlig feedback, coaching och en mängd värdefulla tips.

Oavsett nivå så kommer du bli och må bättre vid dina presentationer efter kursen. Din kursledare har gedigen erfarenhet av avancerad utbildning inom presentationsteknik på hög nivå. Du kommer att få personlig feedback som garanterat gör dig till en skickligare, tydligare och intressantare presentatör.

Mål med kursen i Presentationsteknik

Målet med kursen är att du ska:

 • Bli säkrare, effektivare och mera övertygande när du håller presentationer.
 • Arbeta mera metodiskt när du förbereder en presentation.
 • Nå fram med ditt budskap, påverka, få resultat.
 • Kunna hantera nervositet och svåra situationer.
 • Använda ditt kroppsspråk för att backa upp ditt budskap.
 • Bli medveten om och undvika fallgropar som undergräver din auktoritet och ditt budskap.
 • Utveckla din stil, bli medveten om vad som är din styrka och göra det bästa av dina personliga förutsättningar.
 • Få träna, få feedback och se hur du uppfattas av andra.
 • Presentera på ett ledigt, tydligt och intresseväckande sätt.

Vem kursen i Presentationsteknik riktar sig till

Detta är en kurs för dig som i din yrkesroll måste kunna:

 • Presentera ditt företag och dig själv för nya kunder.
 • Lägga fram information för kollegor och chefer för att skapa en plattform för vidare diskussioner, affärer eller projekt.
 • Presentera mål, roller och policy för dina medarbetare på ett tydligt och positivt sätt för att få dem att acceptera och jobba mot de gemensamma målen.
 • Presentera ett förslag för ledningsgruppen eller en kund för att få igenom dina idéer, få utökad budget eller få nya förutsättningar i din yrkesroll.
 • Hålla en produktpresentation för att övertyga potentiella kunder om fördelar och användbarhet.

Se även
Förhandlingsteknik för kvinnor
International Business Presentations

Anmälningsformulär

Jag anmäler mig till Presentationsteknik för kvinnor