Sign up on Personal SWOT May 14-15, an eye-opening seminar on psychology!

Information
Contact us

Pedagogik & Metodik för utbildare i näringslivet

När man utbildar återförsäljare, kollegor, kursdeltagare eller kunder är det viktigt att man kan agera med naturlig auktoritet, samtidigt som man hanterar gruppen och de enskilda deltagarna smidigt. En kursledare behöver kunna grunderna inom pedagogik – hur man förmedlar fakta och kunskaper på ett enkelt, strukturerat och logiskt sätt. Ditt personliga agerande och din metodik är avgörande för om det blir en bra kurs. Vi ger dig verktyg, modeller och tekniker som gör att du lyckas i ditt jobb som utbildare i näringslivet.

Mål med kursen

Målet med kursen är att du med hjälp av våra erfarna tränare och pedagoger snabbt och effektivt ska:

 • Få en metod för hur du ska lägga upp en kurs eller en föreläsning. Olika sätt att strukturera ett innehåll. Att bli mera metodisk och logisk och genomföra utbildningen på ett effektivt sätt. Att hålla en röd tråd. Att disponera tiden rätt.
 • Veta hur du ska aktivera gruppen, få maximal uppmärksamhet och intresse från dina deltagare. Dialogmetodik. Frågemetodik. Inlärningsmekanismer och pedagogik.
  Kunna ta fram och genomföra olika slags övningar.
 • Agera professionellt och med lugn auktoritet i din roll som kursledare. Gruppdynamik och social kod.
 • Hantera svåra situationer som kan uppstå i en grupp. Vanliga fallgropar och hur man hanterar dem.
 • Använda ett ledigt och övertygande kroppsspråk för att nå fram med ditt budskap. Presentationsteknik, rumsbehärskning.

Vem kursen riktar sig till

Detta är en kurs för dig som i din yrkesroll måste kunna utbilda på ett effektivt sätt, internt eller externt. Det kan gälla att:

 • Utveckla och genomföra utbildningar för externa kursdeltagare.
 • Genomföra en utbildning för en kund som köpt ert system eller er produkt (slutanvändare, systemadministratörer, m fl).
 • Genomföra intern utbildning eller intern information. Det kan gälla att utbilda nyanställda, genomföra fortlöpande produktutbildningar, informera om policies, nya system etc. Att förklara ett sammanhang för kolleger, beslutsfattare eller projektdeltagare.
 • Som ett led i försäljningsprocessen förklara för en kund hur ett system eller en produkt fungerar.

Se även
Presentationsteknik & Retorik, Cross Cultural Communication

Anmälningsformulär

Jag anmäler mig till Train the Trainer/Pedagogik & Metodik den  Detta säger våra tidigare deltagare om kursen

  Det finns ännu inga omdömen. Bli den första att skriva en!

  Hur upplevde du Train the trainer – Pedagogik & Metodik?