Increase your negotiation skills in an international environment!

Gå till anmälan

Som chef måste man kunna hantera såväl löneförhandlingar som prioriterings- och budgetmöten och intressekonflikter professionellt och medvetet.

Vårt uppdrag är att träna era chefer att bli skickliga, målmedvetna och klartänkta förhandlare. Målet är att maximera deras möjligheter att komma till beslut, hitta optimala lösningar och hantera intressekonflikter på ett konstruktivt sätt. De kommer att veta hur de ska förbereda sig inför en förhandling, ha en genomtänkt linje och väl definierade mål. De kommer att ha en medveten agenda så att de vet hur de ska driva förhandlingen åt rätt håll, läsa av situationen och ge rätt bud vid rätt tillfälle. Vi bygger ett verklighetsbaserat förhandlar-labb för dem, där de får träna sig att omsätta teori i handling, hantera motstånd och argumentera för sin sak. Vi bygger in fallgropar i våra förhandlings-case och tränar dem att undvika, hantera och parera dem. Minor man går på i vårt förhandlar-labb blir lärdomar för livet – i verkligheten skulle de ha kostat. Vi garanterar att ni kommer att ha chefer med markant ökad styrka, drivförmåga och insikt efter den här utbildningen.

Förhandlingsteknik för chefer – målgrupp

Vi har gedigen erfarenhet av att skräddarsy utbildningar i förhandlingsteknik för chefer och ledningsgrupper. Vi hanterar varje uppdrag med stor omsorg och gör en noggrann behovsanalys för att säkerställa att vi vet precis vad ni har för mål med utbildningsinsatsen. Sedan inriktar vi utbildningen på den målgrupp vi jobbar med och deras verkliga förhandlingssituationer. Det kan gälla att träna:

 • Chefer att genomföra löneförhandlingar på ett medvetet och professionellt sätt, såväl enskilda som fackliga.
 • Ledningsgrupper att hantera intressekonflikter, genomföra budgetförhandlingar, komma förbi låsningar och undvika suboptimering.
 • Chefer att förhandla om resurser, prioriteringar, förändrade krav och deadlines med interna och externa kunder.
 • Chefer och projektledare att lösa oförutsedda problem.

Effekten av en specialanpassad utbildning i Förhandlingsteknik

Efter en specialinriktad utbildning i förhandlingsteknik har ni blivit tränade inför era verkliga förhandlingssituationer. Ni har maximerat era möjligheter att genomföra lyckade förhandlingar och hitta bra lösningar som är förankrade hos samtliga parter. Ni kommer att se resultat när det gäller förmågan hos era chefer att genomföra förändringar och fatta beslut efter den här utbildningen.

 • Ni kommer garanterat att ha ökat förståelsen för förhandlingsspelet, den teoretiska kunskapsnivån och skickligligheten att förhandla hos era chefer. I samband med förhandlingssimuleringarna kommer ni att ha fått en mycket effektiv kompetensöverföring inom gruppen, både vad gäller förståelse för affärsutveckling och verksamhetsutveckling samt erfarenhet av förändringsprocesser. Fördelen med att samtliga chefer får samma förhandlingsträning, är att ni har en gemensam förståelse för förhandlingsprocessen, verktyg för att hitta win-win lösningar och förmåga att hantera låsningar.
 • Ni kommer att se chefer som har en påtagligt ökad energi, drivförmåga och säkerhet. De kommer att veta vad de har för starka och svaga sidor som förhandlare och hur de reagerar under press. De kommer att ha ökat sin förmåga att identifiera och undvika fallgropar. Genom coaching och konstruktiv personlig feedback kommer vi att se till att varje person hittar sin egen förhandlarstil och använder sina starka sidor på bästa sätt.

När vi genomför en företagsanpassad utbildning i Förhandlingsteknik specialanpassar vi innehåll och förhandlingscase efter den den typ av förhandlingar, de länder och de situationer och den verksamhet ni arbetar med.

Vi är kända för en bred och djup svensk och internationell kompetens inom affärskritisk kommunikation, som ger tyngd åt utbildningen och en hög verklighetsanpassning. Våra tränare är bland de skickligaste i Europa. De har gedigen kunskap om den affärskultur och de länder de arbetar med, i kombination med sin internationella erfarenhet.

Kursen riktar sig till

Detta är en kurs för alla verksamhetsansvariga som i sin ledarroll måste kunna förhandla på ett professionellt, smidigt och målmedvetet sätt. Det kan gälla verksamhetsutveckling, avtal, löner, prioriteringar av resurser och budget.

 • Vd och ledningsgrupp
 • Chefer och arbetsledare
 • Projektledare (interna och externa)
 • Personalchefer och förhandlingschefer
 • Budgetansvariga
 • Specialister och HR-konsulter som deltar i möten, löser problem och ska få till stånd förändringar och resultat.

Efter kursen har chefer och ledningsgrupp:

 • utvecklat sin skicklighet som förhandlare och vet hur de ska förhandla för att uppnå sina och företagets mål.
 • blivit säkrare och mera medvetna som förhandlare.
 • fått träning i förhandling och personlig feedback på sitt upplägg och agerande.
 • utvecklat sin personliga stil som förhandlare och vet vad som är deras starka sidor.
 • lärt sig att arbeta mer metodiskt när de förbereder en förhandling genom att ha en målsättning, en strategi och gjort en motpartsanalys.
 • lärt sig olika taktiker och upplägg.
 • lärt känna de vanligaste förhandlingsknepen och fallgroparna, och veta hur de hanterar dem.

Ni kommer att märka resultat i organisationen efter den här utbildningen!

Se även Internationell förhandlingsteknik eller någon av våra öppna/schemalagda kurser i t.ex Förhandlingsteknik steg I / steg II , International Business Negotiations

Kontakta oss

Detta säger våra tidigare deltagare om kursen