Increase your negotiation skills in an international environment!

Gå till anmälan

Inköpsavdelningens mål är göra professionella inköp och upphandlngar, väga inköpspris mot kvalitet, flexibilitet och risk – och samtidigt behålla en god relation med leverantörer och samarbetspartners.

Vårt uppdrag blir att träna era inköpare att bli skickliga, målmedvetna och klartänkta förhandlare. Målet är att maximera deras möjligheter att göra lyckade inköp, få bästa möjliga innehåll till lägsta möjliga pris, få rätt villkor och lösa problem på ett smidigt sätt. De kommer att veta hur de ska förbereda sig inför en förhandling, ha en genomtänkt strategi och klart definierade mål. De kommer att ha en medveten taktik så att de vet hur de ska driva förhandlingen åt rätt håll, läsa av situationen och ge rätt bud vid rätt tillfälle. Vi bygger ett verklighetsbaserat förhandlar-labb för dem, där de får träna sig att omsätta teori i handling, stå emot press och komma till avslut. Vi bygger in fallgropar i våra förhandlings-case och tränar dem att undvika, hantera och parera dem. Minor man går på i vårt förhandlar-labb blir lärdomar för livet – i verkligheten skulle de ha kostat. Vi garanterar att ni kommer att ha inköpare med markant ökad styrka, drivförmåga och insikt efter den här utbildningen.

Förhandlingsteknik för inköpare – innehåll

Vi har gedigen erfarenhet av att skräddarsy utbildningar i förhandlingsteknik för inköpare. Vi hanterar varje uppdrag med stor omsorg och gör en noggrann behovsanalys för att säkerställa att vi vet precis vad ni har för mål med utbildningsinsatsen. Sedan inriktar vi utbildningen på den målgrupp vi jobbar med och deras verkliga förhandlingssituationer. Det kan gälla att träna inköpare att:

 • bli skickligare på att ställa krav i en affärsförhandling, få bättre villkor. Bli vassare, mera drivande och tuffare – samtidigt som de behåller en god relation.
  hantera upphandlingar där man förhandlar ramavtal i delegation.
 • stå emot en stor, multinationell leverantör som utnyttjar sin monopolställning. Inte vika ner sig inför en leverantör i en prisdiskussion. Ge motbud och fokusera på affärsnytta och värde för leverantören.
 • omförhandla avtal med era befintliga leverantörer och införa en ny prismodell.
 • Behålla sina leverantörer, hantera invändningar på ett bra sätt och förklara modellen så att man får accept.
 • förhandla med interna kunder om kravspec, prestanda och ledtider.
 • lösa oförutsedda problem på ett sätt som ger maximal affärsnytta.
 • förhandla professionellt som team och utnyttja teamets styrka rätt i förhandlingen. Rollfördelning och taktik i en delegationsförhandling.

Effekten av en specialinriktad utbildning i Förhandlingsteknik

Efter en specialinriktad utbildning i förhandlingsteknik har ni blivit hårdtränade inför era verkliga förhandlingssituationer. Ni har maximerat era möjligheter att genomföra lyckade förhandlingar, nå bra avslut och göra lönsamma affärer.

 • Ni kommer garanterat att ha ökat förståelsen för förhandlingsspelet, den teoretiska kunskapsnivån och skickligheten att förhandla hos era inköpare. I samband med förhandlingssimuleringarna kommer ni att ha fått en mycket effektiv kompetensöverföring inom gruppen, både vad gäller argument, produktkunskap och upplägg. Fördelen med att alla som är involverade i inköpsprocessen får samma förhandlingsträning, är att ni har en gemensam verktygslåda för planera och genomföra era förhandlingar, sätta mål, utarbeta en strategi.
 • Ni kommer att se inköpare som har en påtagligt ökad energi, drivförmåga och säkerhet. De kommer att veta vad de har för starka och svaga sidor som förhandlare och hur de reagerar under stress. De kommer att ha ökat sin förmåga att identifiera och undvika fallgropar. Genom coaching och konstruktiv personlig feedback kommer vi att se till att varje person hittar sin egen förhandlarstil och använder sina starka sidor på bästa sätt.

Vi är kända för en bred och djup svensk och internationell kompetens inom förhandlingsteknik, som ger tyngd åt utbildningen och ger den en hög verklighetsanpassning. Våra tränare är erkänt skickliga. De har gedigen kunskap från näringslivet och den affärskultur de arbetar med. Ni kommer att se resultat när det gäller utfallet i era förhandlingar efter den här utbildningen.

Se även våra öppna/schemalagda kurser i Förhandlingsteknik steg II och International Business Negotiations.

Intresseanmälan

Detta säger våra tidigare deltagare om kursen