Increase your negotiation skills in an international environment!

Gå till anmälan

Det finns skillnader mellan manligt och kvinnligt beteende – även vid förhandlingar. Under denna kurs lär du dig effektiv förhandlingsteknik och får konkreta tips om hur du agerar i olika situationer. Vi går igenom fallgropar och vanliga fel man gör som kvinnlig förhandlare och du lär dig se och hantera spelreglerna målmedvetet. Du lär dig tekniken av en kvinnlig kursledare som är en skicklig och erfaren förhandlare.

Målet med kursen är att du som kvinnlig förhandlare ska:

 • Bli skickligare, säkrare och mera medveten som förhandlare. Se vad som skiljer i manligt respektive kvinnligt förhandlingssätt.
 • Utveckla din personliga förhandlarstil, bli medveten om vad som är din styrka och göra det bästa av dina förutsättningar. Använda det som är en fördel för dig som kvinnlig förhandlare, veta hur du genomför en förhandling på ett målmedvetet och drivande sätt.
 • Förbereda dina förhandlingar mera metodiskt och säkert.
 • Känna till de vanligaste förhandlingsknepen och fallgroparna man råkar ut för som just kvinnlig förhandlare, och veta hur du hanterar dem.

Vem kursen riktar sig till

Den här kursen riktar sig till kvinnor som förhandlar i sin yrkesroll. Du kommer att ha glädje av den här kursen när du förhandlar om bland annat inköp, försäljning, budget, prioritering av resurser, projektroller, deadlines, tid, kostnad och kvalitet. I alla dessa situationer gäller det att du har ett väl genomtänkt mål, en bra strategi och en fungerande taktik.

 • Chefer och arbetsledare
 • Projektledare
 • Konsulter (interna och externa)
 • Säljare, produktspecialister och kontoansvariga
 • Personalchefer och förhandlingschefer
 • Inköpare, budgetansvariga
 • Jurister

Se även
Presentationsteknik för kvinnor
International Business Negotiations

Anmälningsformulär

Jag anmäler mig till Förhandlingsteknik för kvinnor, steg I, den

Detta säger våra tidigare deltagare om kursen