Increase your negotiation skills in an international environment!

Gå till anmälan

Overview in English

When you negotiate with clients, colleagues or suppliers from other cultures, there are many things you need to know in order to maximise your chances of achieving a good result. During this course, you will be trained to plan your negotiation strategy and tactics so that you succeed on an international arena. You will get to know the fundamentals of international business code and analyse how to adjust your agenda accordingly. You will be practising your negotiation skills in realistic case studies, become aware of your strong sides and your weak sides. You will get personal feedback and coaching from an experienced international trainer.

Vi ger er den kunskap och träning ni behöver för att lyckas med era förhandlingar på en internationell arena. Vi ger er verktyg för att lägga upp strategi, taktik och budgivning för den kultur ni förhandlar. Vi belyser skillnader i svensk “business code” och de oskrivna spelreglerna i den kultur du möter, så att du kan undvika fallgropar och dyrköpta misstag. Vi garanterar att era internationella förhandlare kommer att förstå en hel del saker som har gjort dem förbryllade tidigare.

Vi har gedigen erfarenhet av att skräddarsy utbildningar i internationell förhandlingsteknik för säljare, chefer, inköpare och kundprojektledare från Sverige, Europa, Asien, USA, Sydamerika och Afrika. Vi hanterar varje uppdrag med stor omsorg och gör en noggrann behovsanalys för att säkerställa att vi vet precis vad ni har för mål med utbildningsinsatsen. Sedan specialanpassar vi innehåll och övningar efter de länder ni arbetar med, den “business code” ni kommer att möta, samt de specifika förhandlingar ni arbetar med. Det kan gälla försäljning, inköp, affärsmöten, samarbetsprojekt eller interna situationer inom en internationell organisation.

När vi genomför en företagsanpassad utbildning i Internationell Förhandlingsteknik specialanpassar vi innehåll och förhandlingscase efter den den typ av förhandlingar, de länder och de situationer och tjänster ni arbetar med.

Vi är kända för en bred och djup svensk och internationell kompetens inom affärskritisk kommunikation, som ger tyngd åt utbildningen och en hög verklighetsanpassning. Våra tränare är bland de skickligaste i Europa. De har gedigen kunskap om den affärskultur och de länder de arbetar med, i kombination med sin internationella erfarenhet.

Mål med kursen i Internationell Förhandlingsteknik:

Målet med denna intensivutbildning är att ge er verktyg och nycklar för att läsa av en motpart från en annan kultur, förstå innebörden i de olika signaler som ges och agera på rätt sätt i rätt situation. Det här är en utbildning som är ett måste för alla som förhandlar internationellt.

Kursen i Internationell Förhandlingsteknik riktar sig till:

Detta är en kurs för alla som i sin yrkesroll måste kunna förhandla internationellt på ett professionellt, smidigt och målmedvetet sätt. Det kan gälla försäljning, inköp, projekt och problemlösning.

 • Vd, koncernledning och landschefer
 • Säljare, produktspecialister och kontoansvariga
 • Kundprojektledare
 • Inköpare
 • Tekniska specialister
 • Projektledare som jobbar internationellt, driver utvecklingsprocesser, löser problem och ska få till stånd landsövergripande beslut.

Efter kursen i Internationell Förhandlingsteknik har era medarbetare:

 • blivit skickligare, säkrare och mera medvetna som förhandlare i en internationell miljö.
 • fått träning i förhandling och personlig feedback på sitt upplägg och agerande.
 • lärt sig att arbeta mer metodiskt när de förbereder en förhandling genom att ha en målsättning, en strategi och gjort en motpartsanalys.
 • kunskap om hur de genomför en förhandling på ett målmedvetet och drivande sätt.
 • lärt sig olika taktiker och vet vilken som fungerar bäst i en viss kultur.
 • lärt känna till de vanligaste förhandlingsknepen och fallgroparna, och veta hur de hanterar dem.
 • utvecklat sin personliga stil som förhandlare och vet vad som är deras starka sidor.
 • utvecklat sin skicklighet som förhandlare och vet hur de ska förhandla för att uppnå sina och företagets mål på en internationell arena.

Ni kommer att märka resultat i organisationen efter den här utbildningen!

Se även våra öppna/schemalagda kurser i t.ex
International Business Presentations och International Customer Communication.

Kontakta oss

Skicka mig mer information om en företagsanpassad utbildning i Internationell Förhandlingsteknik.

Detta säger våra tidigare deltagare om kursen