Få fram ditt budskap, glasklart, tydligt och övertygande!

Gå till anmälan

För att du ska få gehör för dina förslag och idéer i möten med kunder, samarbetspartners – eller interna möten – behöver du kunna presentera på ett övertygande, säkert och engagerat sätt. Lika viktigt är det att kunna vara professionell och intressant när man genomför presentationer i större sammanhang, t ex vid produktlanseringar, informationsmöten etc. Det kommer vi att se till att du blir.

Denna intensivutbildning i presentationsteknik, retorik och kroppsspråk, där du är mycket aktiv och håller egna presentationer håller ett högt tempo och bygger på att du är väl förberedd (ta med egna presentationer som du kommer att arbeta med under kursen). Du får konstruktiv personlig feedback från en erfaren kursledare som gör att du utvecklar din skicklighet att presentera. Videofilmning ingår i kursen. Din kursledare har gedigen erfarenhet av avancerad utbildning inom presentationsteknik på hög nivå.

Mål med kursen i Framgångsrika affärspresentationer:

Målet med kursen är att du ska:

 • Bli säkrare, effektivare och mera övertygande när du håller presentationer
 • Arbeta mera metodiskt när du förbereder en presentation.
 • Nå fram med ditt budskap, påverka, få resultat.
 • Kunna hantera nervositet och svåra situationer.
 • Använda ditt kroppsspråk för att backa upp ditt budskap.
 • Utveckla din stil, bli medveten om vad som är din styrka och göra det bästa av dina personliga förutsättningar.
 • Få träna, få feedback och se hur du uppfattas av andra.
 • Presentera på ett ledigt, tydligt och intresseväckande sätt.

Målgrupp för Framgångsrika affärspresentationer:

Detta är en kurs för dig som i din yrkesroll måste kunna:

 • Presentera ditt företag och dig själv för nya kunder, kolleger eller chefer för att skapa en plattform för vidare diskussioner, affärer eller projekt.
 • Presentera mål, roller och policy för dina medarbetare på ett tydligt och positivt sätt för att få dem att acceptera och jobba mot de gemensamma målen.
 • Presentera ett förslag för ledningsgruppen eller en kund för att få igenom dina idéer, få utökad budget eller få nya förutsättningar i din yrkesroll.
 • Hålla en produktpresentation för att övertyga potentiella kunder om fördelar och användbarhet.

Se även
Presentationsteknik för kvinnor
International Business Presentations

Anmälningsformulär

Jag anmäler mig till kursen i Framgångsrika affärspresentationer, den

Detta säger våra tidigare deltagare om kursen