Increase your negotiation skills in an international environment!

Gå till anmälan

Vårt synsätt

Cognosis motto: “Verka men inte synas”

Vårt yttersta mål är att få våra uppdragsgivare och kursdeltagare att lyckas i sitt uppdrag. Att optimera deras individuella förmåga att driva utvecklingen framåt, vare sig det gäller en affärskritisk process, verksamhetsutveckling eller ett projekt. Vi vet vad som gör att man lyckas – eller misslyckas – i skarpt läge. Först när vi har fått er att agera rätt när det verkligen gäller, är vi nöjda.

Cognosis metodik: effektiv, behovsbaserad inlärning

För att kunna utbilda effektivt inom vårt ämnesområde – verksamhetskritisk kommunikation – krävs det ett antal saker. För det första måste man som tränare kunna läsa av den individ man ska utbilda, och förstå en viss situation, konsekvenser, strategi och mål. Det krävs också att det är en inlärningsmiljö som bygger på en konkret situation, så att man som kursdeltagare klart ser nyttan av det man lär sig. Men det som till sist är den avgörande skillnaden, är att få en person att omsätta kunskap i handling. Och i det ögonblicket coacha och ge personlig feedback.
Cognosis har en väl genomtänkt metodik, där teori varvas med praktisk, konstruktiv träning. Realistiska övningar gör att man effektivt kan omsätta det man lärt sig i sitt eget arbete. Man får konkret kunskap och en verktygslåda som ger resultat, inte omständliga teorier och modebetonade trender. Enkelt, rätt och effektivt.
Våra kursledare är inga duvungar. De har den erfarenhet som krävs att genomföra detta. Det bygger på en solid kompetens, en stor lyhördhet och förmågan att vinna förtroende. Vi kallar det för behovsbaserad inlärning.

Cognosis filosofi: vi tar utbildning personligt

Du kommer att få konkret och personlig feedback om dina starka och svaga sidor av en skicklig och erfaren kursledare och bli medveten om hur du gör det bästa av dina förutsättningar. Du blir snabbt skickligare, säkrare och mer målmedveten – och uppnår bättre resultat. Vårt mål är att få dig att lyckas.