Increase your negotiation skills in an international environment!

Gå till anmälan

Vi tränar er ledning, era chefer och era nyckelmedarbetare – konsulter, tekniker och specialister – att genomföra professionella, övertygande och tydliga presentationer. Vi kommer att finslipa kroppsspråket, förmågan att fånga publikens intresse och få fram ett glasklart budskap. Vi kommer att visa hur ni ska få en tydlig struktur och ta fram rätt innehåll för rätt presentation. Ni kommer att få en mängd värdefulla konkreta tips och personlig coaching som gör att ni påtagligt ökar er genomslagskraft, säkerhet och professionalism när ni presenterar.

Presentationsteknik och retorik för chefer, specialister, tekniker och konsulter

Vi har gedigen erfarenhet av att skräddarsy utbildningar i presentationsteknik och retorik för såväl ledningsgrupper och chefer som för tekniker, konsulter och specialister. Vi hanterar varje uppdrag med stor omsorg och gör en noggrann behovsanalys för att säkerställa att vi vet precis vad ni har för mål med utbildningsinsatsen. Sedan inriktar vi utbildningen på den målgrupp vi jobbar med och deras verkliga presentationssituationer. Det kan gälla att träna:

  • Ledningsgrupp och chefer att presentera mål, strategi och visioner på ett tydligt och övertygande sätt.
  • Avdelningschefer att vara pedagogiska och tydliga i sitt ledarskap – leda genom att påverka. Det innebär att kunna genomföra interna presentationer för medarbetare, sälja in nya idéer, få accept på organisationsförändringar, riktlinjer och policies.
  • Tekniska specialister och konsulter att presentera tekniska lösningar internt, alternativt sig själv och sin kompetens, beslutsunderlag och förslag för era kunder.

Effekten av en specialriktad utbildning i Presentationsteknik och retorik

Efter en specialanpassad utbildning i presentationsteknik och retorik har ni blivit hårdtränade inför era verkliga presentationssituationer. Ni har maximerat era möjligheter att nå ut med ert budskap.

  • Ni har slipat fram rätt innehåll, rätt budskap och är förberedda på hur ni ska hantera de frågor som kommer att komma. Fördelen med att hela avdelningen eller företaget får samma träning, är att ni har samma linje, hjälps åt med hur ni ska tackla svåra frågor och bygger ett starkare internt kontaktnät.
  • Ni kommer garanterat att ha fått en ökad säkerhet och professionalism i framförandet. Ni kommer att veta hur ni ska ta rummet i besittning och fånga publikens intresse. Upp till 70 % av kommunikationen sker icke-verbalt. Kroppsspråket kan förstärka och bekräfta ett budskap – eller stjälpa det. Genom coaching, konstruktiv personlig feedback och filmning kommer vi att se till att varje person hittar sin egen stil och använder sin personlighet på bästa sätt. Eventuella olater och skavanker slipar vi bort.

Ni kommer att se resultat när det gäller nivån på era presentationer efter den här utbildningen.

Se även våra kurser Cross Cultural Communication och International Business Presentations

Kontakta oss

Detta säger våra tidigare deltagare om kursen