Få fram ditt budskap. Glasklart, tydligt och övertygande. Anmäl dig här!

Gå till anmälan

Utbildningen i Affärsmannaskap, kundkommunikation och säljteknik utgör ett program bestående av valfritt antal delkurser (med svensk eller internationell inriktning), som riktar sig till Key Account Managers, Kundansvariga och Säljare. Man kan också vara specialist på väg att gå in i en roll som kundansvarig.

Som kundansvarig har man uppdraget att bygga kundrelationer, generera intäkter och säkerställa företagets marknadsposition. Man måste kunna omvandla företagets kompetens och produkter till attraktiva kunderbjudanden och förhandla hem lönsamma avtal. För att kunna göra bra affärer måste man som KAM och säljare vara skicklig på att skapa goda relationer, förstå kundens behov och situation samt kunna paketera sitt erbjudande rätt. Det är en yrkesroll som kräver kreativitet, analysförmåga, uthållighet och intelligens. Säljutbildningens mål är att ge deltagarna träning, teknik och verktyg att hantera de olika momenten i säljprocessen på ett framgångsrikt sätt, allt ifrån att ta fram en säljplan till att genomföra professionella kundpresentationer – och förhandla hem ett avtal.

Deltagarna kommer att ha kursledaren som mentor genom hela utbildningen som bollplank, för att säkerställa att man använder verktyg, teknik och insikter från varje kurs i sin yrkesroll. Allt för att man ska bli en framgångsrik och skicklig affärsman/affärskvinna, säljare och Key Account Manager.

Kurs I: Affärsmannaskap och Key Account Management
I delkurs I kommer deltagarna att få den verktygslåda man behöver för att ta fram en verkningsfull säljplan, analysera sin kundportfölj och hitta rätt ingångar. Här får man också en effektiv metodik för att boka och genomföra kundmöten, göra en träffsäker behovsanalys och lägga fram ett intressant förslag. Vi går igenom säljprocessen från start till slut så att deltagarna behärskar hela flödet. En viktig del i kurs I är praktisk psykologi – att snabbt läsa av en person och hitta rätt våglängd. Kursen bygger på SPIN-Selling metoden.

Kurs II: Presentationsteknik – övertygande kundpresentationer
Som KAM och kundansvarig är det avgörande att man är en skicklig och övertygande presentatör, både externt och internt. Man behöver kunna positionera sitt företag och skapa förtroende, man behöver kunna förklara kundnyttan med sitt erbjudande och hantera frågor på ett bra sätt. Att kunna få fram sitt kärnbudskap på ett glasklart sätt, ha en röd tråd och framför allt ha ett lugnt, professionellt och säkert framförande är viktigt. Det tränar vi på i den här upplevelsebaserade intensivkursen.

Kurs III: Förhandlingsteknik
I den här kursen fokuserar vi på att komma till avslut, dvs att förhandla fram ett avtal på så bra villkor som möjligt. Deltagarna kommer att få verktyg och träning för att öka sin skicklighet och målmedvetenhet som förhandlare. Man kommer att få en metod för att att planera och genomföra sina förhandlingar, äga agendan och sätta scenen. Varje moment och delförhandling man genomför, ansikte mot ansikte, på telefon eller via mail, sätter ramarna och förutsättningarna för nästa förhandling. Om man har en genomtänkt strategi och kan läsa situationen och motparten kommer man garanterat att öka sina möjligheter att landa förhandlingen där man vill och uppnå sina mål.

Kurs IV: Påbyggnadskurs i Förhandlingsteknik
I påbyggnadskursen ökar svårighetsgraden. Här går vi in på komplexare förhandlingar och förhandlar både i underläge och i överläge. Enskilt och i team. Deltagarna kommer att få träna sig att förhandla i aktuella, specialframtagna case, och tränar sig att hantera svårare situationer, hot och tidspress. Deltagarna kommer att se vilka starka sidor de har som förhandlare, vilken som är deras primära förhandlarstil och vad man har för svaga sidor som förhandlare.  Man kommer också att få träning att upptäcka och hantera fallgropar i en förhandling.

Kurs V: Internationell Förhandlingsteknik och kundkommunikation
I den här delkursen får deltagarna lära sig hur man bygger goda kundrelationer på en internationell arena. Vi går igenom “business code” och “social code” i olika länder, vad man bör undvika och vad som räknas som god ton. Vi går igenom hur man förhandlar med andra kulturer och hur de internationella spelreglerna ser ut. Man får träna sig att genomföra förhandlingar på engelska, på en internationell arena, och anpassa sin taktik och strategi när man möter kunder från andra kulturer. Kursen genomförs på engelska av en erfaren internationell kursledare som är specialist på internationell förhandlingsteknik.

Kurs VI: Personlig SWOT; praktisk psykologi och självkännedom
Fokus i Personlig SWOT (strengths – weaknesses – opportunities – threats) är praktisk psykologi på ett individplan, att förstå drivkrafter, motivatorer och hinder både hos sig själv och hos andra. Som KAM och kundansvarig måste man kunna bygga goda relationer både med kunden och kundens organisation och inom sitt eget företag. Det är viktigt att kunna hantera olika slags personligheter,  behålla sitt lugn och inte bli provocerad, även när det uppstår intressekonflikter. Med den här kursen i ryggen kommer man att förstå andra människor och sig själv på ett djupare plan, och därmed kunna överbrygga hinder och undvika onödiga konflikter. Det här är som en upplevelsebaserad UGL-kurs på individnivå.

Intresseanmälan till Företagsanpassad KAM-utbildning för säljare och kundansvariga