Bli skickligare, säkrare och mera medveten som förhandlare!

Gå till anmälan
Kontakta oss

Olika miljöer för möten.

Olika miljöer för möten…


    Detta säger våra tidigare deltagare om kursen