Increase your negotiation skills in an international environment!

Gå till anmälan

Om ni vill skräddarsy en specialutbildning inom våra ämnesområden bygger vi ett program efter era önskemål. Vi gör en behovsanalys och tar fram ett förslag för er. Det kan t.ex vara en utbildning där vi:

  • Kombinerar element från olika kurser för er för att få den inriktning ni vill ha.
  • Utarbetar ett utbildningsprogram som genomförs på olika platser runt om i världen, t ex för en internationell säljkår eller landschefer.
  • Genomför en specialföreläsning med det fokus ni vill, t ex i samband med en konferens eller som input till en förändring eller en aktuell situation.
  • Bygger specialövningar, “assessments”, för er som tränar era nyckelmedarbetare för en specifik situation.
  • Genomför en “immersion course” i engelska med en eller två personer. Den intensivutbildningen genomförs under ledning av en av våra erfarna kursledare, som sätter samman ett program där man tränar mötesteknik, presentationsteknik, vokabulär och uttal, oftast i London.
  • Kombinerar olika språk för att ge samtliga nyckelmedarbetare tillgång till samma internationella utbildningsinnehåll, oavsett om de kan engelska obehindrat eller ej.
  • Tar fram ett kunskapstest.

Kontakta oss, så tar vi ett möte och ser vad ni skulle vilja ha för programinnehåll!

Vi hanterar varje uppdrag med stor omsorg och gör en noggrann behovsanalys för att säkerställa att vi vet precis vad ni har för mål med utbildningsinsatsen. Sedan inriktar vi utbildningen på den målgrupp vi jobbar med och deras situation. När vi genomför en specialutbildning anpassar vi innehåll och case efter den den typ av situationer som deltagarna kommer att möta. Före kursen genomför vi dessutom en deltagaranalys, och anpassar kursen efter nivån, behovet och bakgrunden hos kursdeltagarna.

Vi är kända för en djup kompetens och en bred erfarenhet, som ger tyngd åt utbildningen och en hög verklighetsanpassning. Våra tränare är erkänt skickliga och har en gedigen erfarenhetsbank, som gör att de kan ge råd, coacha och stötta er på ett konstruktivt sätt.

Kontakta mig för ett möte

Detta säger våra tidigare deltagare om kursen