Increase your negotiation skills in an international environment!

Gå till anmälan

(Kursen finns även med internationell inriktning, på engelska)

Att säkerställa effektiv kompetensöverföring är ett verksamhetskritiskt område för de flesta företag och organisationer.

Vi tränar era specialister, utbildare och tekniker att genomföra professionella och pedagogiska utbildningar för kolleger och kunder. Vi kommer att slipa kroppsspråket, förmågan att fånga deltagarnas intresse och få fram ett budskap. Vi kommer att visa hur man ska lägga upp en utbildning på bästa sätt, hur man konstruerar verkningsfulla övningar och aktiverar sina kursdeltagare. Ni kommer att få en mängd värdefulla konkreta tips och personlig coaching som gör att ni påtagligt ökar era interna specialisters förmåga att föra över sin kunskap och kompetens till övriga organisationen och slutanvändare.

Pedagogik & Metodik för specialister, kursledare, tekniker och konsulter

Vi har gedigen erfarenhet av att skräddarsy utbildningar i Pedagogik & Metodik för såväl specialister som tekniker, konsulter och interna kursledare. Vi hanterar varje uppdrag med stor omsorg och gör en noggrann behovsanalys för att säkerställa att vi vet precis vad ni har för mål med utbildningsinsatsen. Sedan inriktar vi utbildningen på den målgrupp vi jobbar med och deras verkliga utbildningssituationer. Det kan gälla att träna:

  • Specialister att planera och genomföra en intern utbildning inom ett visst område.
  • Konsulter och tekniker att genomföra en utbildning för kunder och slutanvändare.
  • Kursledare att öka sin skicklighet när det gäller pedagogik och metodik. Hitta nya metoder och infallsvinklar.
  • Chefer att utbilda och coacha sina medarbetare. Det kan gälla kundhantering, säkerhetsaspekter, värderingar, processer och policies.
  • Tekniska specialister och konsulter att presentera tekniska lösningar internt, lägga fram beslutsunderlag och förslag på ett lättförståeligt sätt för era kunder.

Effekten av en utbildning i Pedagogik & Metodik

Efter en specialanpassad utbildning i Pedagogik & Metodik har ni blivit väl tränade att genomföra bra interna och/eller externa utbildningar. Ni har maximerat era specialisters förmåga att föra över kompetens och kunskap internt i organisationen och till kunder.

  • Ni har slipat fram rätt upplägg och innehåll i utbildningen. Ni har ett antal bra övningar och vet hur ni ska få upp engagemanget hos deltagarna. Ni vet hur ni ska säkerställa att informationen har nått fram. Fördelen med att hela avdelningen eller företaget får samma träning, är att ni har samma metodik, hjälps åt med hur ni ska utarbeta bra övningar och bygger en stark intern kunskapskultur.
  • Ni kommer garanterat att ha fått en ökad säkerhet och professionalism i framförandet. Ni kommer att veta hur ni ska ta rummet i besittning och fånga deltagarnas intresse. Upp till 70 % av kommunikationen sker icke-verbalt. Kroppsspråket kan förstärka och bekräfta ett budskap – eller stjälpa det. Genom coaching, konstruktiv personlig feedback och filmning kommer vi att se till att varje person hittar sin egen stil och använder sin personlighet på bästa sätt. Eventuella olater och skavanker slipar vi bort.

Ni kommer att se resultat när det gäller nivån på era kurser och utbildningar efter den här utbildningen.

Se även våra kurser
Cross Cultural Communication och International Business Presentations

Intresseanmälan

Skicka mig mer information om en företagsanpassad utbildning i Presentationsteknik och pedagogik.

Detta säger våra tidigare deltagare om kursen