Bli skickligare, säkrare och mera medveten som förhandlare!

Gå till anmälan
Kontakta oss

UGL – en vecka för reflektion och insikter! Ge dig själv chansen att stanna upp, se dig själv genom andras ögon, reflektera över dig själv, dina styrkor och behov och dela tankar och erfarenheter med andra människor under en intensiv vecka. Genom gemensamma upplevelser svetsas ni samman till en grupp och får därigenom insikter om gruppdynamik, hur en grupp utvecklas och hur gruppen skall ledas i dess olika faser.

UGL är en av Sveriges kanske populäraste ledarutbildningar. Att gå UGL är att ge sig ut på en spännande resa som ger dig insikter om dig själv, hur du uppfattas av andra, hur ditt beteende påverkar det som händer i gruppen och hur en grupp utvecklas.

Våra UGL-kurser är uppdaterade och kvalitetssäkrade i enlighet med UGL 2008. Det nya konceptet UGL 2008 bygger på nuvarande UGL 2000 avseende metodik, pedagogik och med en tydligare och mera omfattande processinriktning.

Kursen riktar sig till:

Chefer och arbetsledare, projektledare och utbildare samt andra medarbetare. Detta är även en utbildning för alla som lever och arbetar tillsammans med människor.

Du bör gå utbildningen själv (eller eventuellt tillsammans med någon som du inte har ett nära samarbete med) för att få möta andra människor från andra branscher helt förutsättningslöst. Du får en kursvecka att minnas i många år. Kursen genomförs med 8-12 deltagare och kursen leds av två certifierade kursledare.

Mål med kursen:

  • bli effektivare som ledare eller gruppmedlem genom att utveckla förmågan att se och hantera konflikter.
  • uppnå större självförtroende och självinsikt.
  • se olika faser i en grupps utveckling.
  • kommunicera direkt och klart.
  • förstå behovet av olika ledarstilar.

En UGL-vecka ger dig ökad självinsikt och gör att du blir skickligare på att ge och ta emot personlig feedback. Du kommer att förstå hur du ska agera för att bidra till ett konstruktivt klimat. Du lär dig de viktiga mekanismerna i kommunikation, konflikthantering och ledarskap på en neutral arena, där du kommer enbart med dina personliga förutsättningar.

Se även Cross Cultural Communication

Anmälningsofmulär

Jag anmäler mig till UGL-kursen (5 dagar) den


    Detta säger våra tidigare deltagare om kursen