Bli skickligare, säkrare och mera medveten som förhandlare!

Gå till anmälan
Kontakta oss

Förhandlingsteknik steg 1, svenska


    Detta säger våra tidigare deltagare om kursen