Increase your negotiation skills in an international environment!

Gå till anmälan

Vårt uppdrag är att träna era säljare, kundansvariga, konsulter och kundprojektledare att bli skickliga, målmedvetna och klartänkta förhandlare. Målet är att maximera deras möjligheter att göra lyckade affärer, få avslut på rätt villkor och lösa problem på ett smidigt sätt. De kommer att veta hur de ska förbereda sig inför en förhandling, ha en genomtänkt strategi och klart definierade mål. De kommer att ha en medveten taktik så att de vet hur de ska driva förhandlingen åt rätt håll, läsa av situationen och ge rätt bud vid rätt tillfälle. Vi bygger ett verklighetsbaserat förhandlar-labb för dem, där de får träna sig att omsätta teori i handling, stå emot press och komma till avslut. Vi bygger in fallgropar i våra förhandlings-case och tränar dem att undvika, hantera och parera dem. Minor man går på i vårt förhandlar-labb blir lärdomar för livet – i verkligheten skulle de ha kostat. Vi garanterar att ni kommer att ha säljare med markant ökad styrka, drivförmåga och insikt efter den här utbildningen.

Förhandlingsteknik för säljare, kundansvariga, konsulter och kundprojektledare

Vi har gedigen erfarenhet av att skräddarsy utbildningar i förhandlingsteknik för säljare, key account managers, konsulter, kundprojektledare och tekniska specialister. Vi hanterar varje uppdrag med stor omsorg och gör en noggrann behovsanalys för att säkerställa att vi vet precis vad ni har för mål med utbildningsinsatsen. Sedan inriktar vi utbildningen på den målgrupp vi jobbar med och deras verkliga förhandlingssituationer. Det kan gälla att träna:

  • Säljare och kundansvariga att bli skickligare på att komma till avslut i en affärsförhandling, nå bättre resultat. Bli vassare, mera drivande och sikta lite högre.
  • Säljarna att stå emot press, ultimatum och underminering och inte vika ner sig i en prisdiskussion. Ge motbud och fokusera på affärsnytta och kundvärde.
  • Kundansvariga att omförhandla avtal med era befintliga kunder och införa en ny prismodell. Behålla sina kunder, hantera invändningar på ett bra sätt och förklara modellen så att man får accept.
  • Konsulter att sälja in idéer och lösningar till nya och befintliga kunder. Paketera lösningar och tjänster. Komma in i rollen som säljare. Nyförsäljning och merförsäljning.
  • Tekniska specialister och kundprojektledare att genomföra lönsamma kundprojekt, lösa oförutsedda problem och förändrade krav med bibehållen lönsamhet i projektet.
  • Säljare och tekniska specialister att förhandla professionellt som team och utnyttja teamets styrka rätt i förhandlingen. Rollfördelning och taktik i en delegationsförhandling.

Effekten av en specialinriktad utbildning i Förhandlingsteknik

Efter en specialinriktad utbildning i förhandlingsteknik har ni blivit hårdtränade inför era verkliga förhandlingssituationer. Ni har maximerat era möjligheter att genomföra lyckade förhandlingar, nå bra avslut och göra lönsamma affärer.

  • Ni kommer garanterat att ha ökat förståelsen för förhandlingsspelet, den teoretiska kunskapsnivån och skickligheten att förhandla hos era säljare och kundansvariga. I samband med förhandlingssimuleringarna kommer ni att ha fått en mycket effektiv kompetensöverföring inom gruppen, både vad gäller argument, produktkunskap och upplägg. Fördelen med att alla som är involverade i säljprocessen får samma förhandlingsträning, är att ni har en gemensam verktygslåda för planera och genomföra era kund-förhandlingar, sätta mål, utarbeta en strategi.
  • Ni kommer att se kundansvariga som har en påtagligt ökad energi, drivförmåga och säkerhet. De kommer att veta vad de har för starka och svaga sidor som förhandlare och hur de reagerar under press. De kommer att ha ökat sin förmåga att identifiera och undvika fallgropar. Genom coaching och konstruktiv personlig feedback kommer vi att se till att varje person hittar sin egen förhandlarstil och använder sina starka sidor på bästa sätt.

Vi är kända för en bred och djup svensk och internationell kompetens inom förhandlingsteknik, som ger tyngd åt utbildningen och ger den en hög verklighetsanpassning. Våra tränare är erkänt skickliga. De har gedigen kunskap från näringslivet och den affärskultur de arbetar med.

Ni kommer att se resultat när det gäller utfallet i era förhandlingar efter den här utbildningen.

Se även våra öppna/schemalagda kurs i Förhandlingsteknik steg II och International Business Negotiations.

Intresseanmälan

Detta säger våra tidigare deltagare om kursen