Increase your negotiation skills in an international environment!

Gå till anmälan

När man har internationella kundkontakter krävs det att man kan läsa av den kultur man kommer i kontakt med så att man kan skapa och utveckla goda affärsrelationer. Att ignorera vikten av kunskap om “business code” eller social kod kan sabotera viktiga projekt och medföra dyrköpta missförstånd – eller rasera en kundrelation. Den här kursen riktar sig till alla på företaget som har internationella kundkontakter; KAM, säljare, specialister, kundprojektledare, eftermarknad och service.

Era nyckelmedarbetare kommer att få en fördjupad insikt i de oskrivna spelreglerna i olika kulturer. De kommer att veta hur man ska agera för att bygga goda kundrelationer, skapa förtroende och lägga fram förslag. De kommer att få en ökad förståelse för hur de uppfattas av kunder från andra kulturer, och veta vad de ska undvika att göra för att inte skicka ut fel signaler. För att lyckas på en internationell arena, krävs det att man har förmåga att förstå och koda av spelregler och agera på rätt sätt. Lika viktigt är det att inse vilka områden som är känsliga eller tabu att gå in på, som kan orsaka allvarliga störningar i en kundrelation..

Vi har gedigen erfarenhet av att skräddarsy utbildningar i internationell kundkommunikation för säljare, tekniska specialister och kundprojektledare från Europa, Asien, USA, Sydamerika och Afrika. Vi hanterar varje uppdrag med stor omsorg och gör en noggrann behovsanalys för att säkerställa att vi vet precis vad ni har för mål med utbildningsinsatsen. Sedan specialanpassar vi innehåll och övningar efter de länder ni arbetar med, den “business code” ni kommer att möta, samt de specifika situationer ni arbetar med. Det kan gälla affärsmöten, samarbetsprojekt eller interna situationer inom en internationell organisation.

Kursen genomförs på engelska, av en erfaren internationell kursledare.

Mål med kursen i International Customer Communication:

Målet med denna intensivutbildning är att ge de personer i organisationen som möter kunder från andra kulturer verktyg och nycklar för att läsa av en kultur, förstå innebörden och agera på rätt sätt i rätt situation. Det här är en utbildning som är ett måste för alla som arbetar med internationella kundkontakter.

Kursen i International Customer Communication riktar sig till:

Utbildningen i International Customer Communication riktar sig till internationella Key Account Managers, säljare, kundansvariga, kundprojektledare, konsulter, tekniska specialister, utvecklare, eftermarknad och service. med flera.

Efter kursen i International Customer Communication har deltagarna:

  • utökat förståelsen för interkulturella affärskontakter. Lärt sig att se vad som skiljer i den egna kulturen i jämförelse med andra.
  • fått verktyg, kunskaper och insikter i hur man ska kommunicera och agera professionellt i affärsmöten med kunder från andra kulturer.
  • blivit skickligare, säkrare och mera medvetna om vad som krävs i interkulturella affärsmöten.
  • blivit medvetna om de vanligaste fallgroparna man kan råka ut för i internationella sammanhang, och vet hur man ska undvika dem.
  • genomgått övningar och realistiska fallstudier från interkulturella situationer som kan uppstå.

Ni kommer att märka resultat i organisationen efter den här utbildningen.

Se även courses in English: International Business Presentation och International Business Negotiations

Kontakta oss

Detta säger våra tidigare deltagare om kursen