Increase your negotiation skills in an international environment!

Gå till anmälan

För att arbeta som på en internationell arena krävs det att man kan läsa av den kultur man kommer i kontakt med för att kunna utveckla och vårda bra yrkesrelationer. Att ignorera vikten av “business code” eller social kod kan sabotera viktiga projekt och orsaka onödiga missförstånd.

Era internationella specialister, projektledare, chefer och tekniker kommer att få en fördjupad insikt i de oskrivna spelreglerna i olika kulturer. De kommer att veta hur man ska agera för att bygga relationer, skapa förtroende och lägga fram förslag. De kommer att få en ökad förståelse för hur de uppfattas av kolleger, kunder och leverantörer  från andra kulturer, och veta vad de ska undvika att göra för att inte skicka ut fel signaler. För att lyckas på en internationell arena, krävs det att man har förmåga att förstå och koda av spelregler och bygga en gemensam plattform. Lika viktigt är det att inse vilka områden som är känsliga eller tabu att gå in på, som kan orsaka allvarliga störningar i en kundrelation eller onödiga missförstånd.

Vi har gedigen erfarenhet av att skräddarsy internationella utbildningar i för projektledare, specialister och chefer från Europa, Asien, USA, Sydamerika och Afrika. Vi hanterar varje uppdrag med stor omsorg och gör en noggrann behovsanalys för att säkerställa att vi vet precis vad ni har för mål med utbildningsinsatsen. Sedan specialanpassar vi innehåll och övningar efter de länder ni arbetar med, den “business code” ni kommer att möta, samt de specifika situationer ni arbetar med. Det kan gälla affärsmöten, affärsförhandlingar, samarbetsprojekt eller interna situationer inom en internationell organisation.

Mål med kursen i Cross Cultural Communication:

Målet med denna intensivutbildning är att ge er verktyg och nycklar för att arbeta framgångsrikt på en internationell arena. Kunna läsa av en kultur, förstå innebörden och agera på rätt sätt i rätt situation. Det här är en utbildning som är ett måste för alla som arbetar internationellt med projekt, kundkontakter och ledarskap.

Kursen i Cross Cultural Communication riktar sig till:

Det här är en utbildning som är riktar sig till internationella projektledare, chefer, specialister och tekniker.

Efter kursen i Cross Cultural Communication har deltagarna:

  • Ökat sin förmåga att läsa av mekanismer och oskrivna regler i andra kulturer.
  • Ökat sin skicklighet att bygga goda internationella relationer med kunder, kolleger och medarbetare.
  • Lärt sig och förståelse för interkulturella affärskontakter. Lärt sig att se vad som skiljer i svensk kultur i jämförelse med andra.
  • Fått verktyg, kunskaper och insikter i hur de ska kommunicera och agera professionellt i möten med kolleger från andra kulturer.
  • Blivit skickligare, säkrare och mera medveten om vad som krävs i interkulturella kundmöten.
  • Lärt känna till de vanligaste fallgroparna de kan råka ut för i internationella sammanhang, och veta hur de ska undvika dem.
  • Genomgått övningar med realistiska fallstudier från interkulturella situationer som kan uppstå.

Ni kommer att märka resultat i organisationen efter den här utbildningen!

Se även våra kurser International Business Presentations och International Business Negotiations.

Kontakta oss

Detta säger våra tidigare deltagare om kursen