Få fram ditt budskap, glasklart, tydligt och övertygande!

Gå till anmälan

En säljkår består ofta både av erfarna nationella eller internationella KAM som varit med länge, skickliga regionala säljare samt kundansvariga som har gått från att vara tekniska specialister till att gå in i en säljande roll. Man har också nyrekryterade säljare, som håller på att lära sig företaget och era lösningar. Eftersom försäljning är en komplex process där många parter är involverade, är det viktigt att hela säljsidan har en gemensam plattform att stå på, effektiva säljverktyg och ständigt uppdaterar kompetensen.

En KAM-utbildning är ett företagsinternt utbildningsprogram som riktar sig till säljare, key account managers och tekniska specialister som ska bli kundansvariga. Ni arbetar troligtvis med långa säljcykler på en begränsad och konkurrensutsatt marknad, svensk eller internationell. Ni har komplexa lösningar som kanske involverar både produkter och tjänster. För att lyckas, krävs det att era säljare kan skapa goda relationer och bygga ett grundmurat förtroende för sig själv, företaget och er lösning. De måste kunna läsa av en situation och en kund rätt, och sedan agera på rätt sätt vid rätt tillfälle. De måste kunna initiera och driva en säljprocess fram till ett avslut. Resultatet av en bra säljutbildning märks i form av ökad energi och ökat driv hos säljkåren. Sedan kommer ökad avslutsfrekvens, avtalens storlek och på sikt marknadsandelar.

Affärsmannaskap och säljteknik – innehåll

Vi har gedigen erfarenhet av att skräddarsy utbildningar i säljteknik och affärsmannaskap för Key Account Managers, säljare, konsulter och tekniska specialister. Vi hanterar varje uppdrag med stor omsorg och gör en noggrann behovsanalys för att säkerställa att vi vet precis vad ni har för mål med utbildningsinsatsen. Sedan inriktar vi utbildningen på den målgrupp vi jobbar med och deras verkliga säljsituationer, specialanpassar innehåll och övningar efter den marknad, de länder och de produkter och tjänster ni arbetar med. Det kan gälla att:

 • Få upp energin och initiativkraften hos säljkåren. Föra över kompetens och erfarenhet från de erfarna säljarna till de yngre, och ta till vara idéer och uppslag från de nya medlemmarna i säljkåren.
 • Positionera företaget rätt. Göra kundanpassade företagspresentationer och hantera konkurrentjämförelser på ett övertygande sätt.
 • Implementera en gemensam verktygslåda för säljkåren, så att ni kan arbeta mera metodiskt och målmedvetet. Om ni har samma verktyg har ni dessutom lättare att göra analyser, föra över kompetens och lösa problem.
 • Slipa er argumentationsteknik och frågeteknik.
 • Få era tekniskt kunniga säljare att börja prata fördelar och affärsnytta för kunden.

Effekten av en företagsanpassad säljutbildning

Efter en företagsanpassad utbildning i Affärsmannaskap och säljteknik har ni blivit hårdtränade inför era verkliga kundmöten. Ni har maximerat era möjligheter att få avslut och göra lyckade affärer.

 • Ni har en ökad professionalism och metodik i säljarbetet. En strukturerad säljprocess.
 • Ni har en ökad förståelse för kunden, marknaden och vad som gör att man vinner en affär.
 • Ni har en ökad individuell kompetens inom säljteknik, förhandlingsteknik och affärsmannaskap.
 • Ni har fått en markant ökad energi i säljkåren.
 • Ni har fört över de erfarna säljarnas kompetens till övriga säljkåren och lyft de nya säljarna.
 • Ni har effektiva och gemensamma verktyg för att planera och driva säljarbetet.
 • Ni har ett gemensamt budskap till marknaden och en argumentationsbank. Ni vet hur ni ska hantera de frågor som kommer att komma och vet hur ni ska komma förbi nålsögonen i säljprocessen.
 • Ni har gett era säljare personlig coaching och konstruktiv feedback som gör att de lyfter, hittar sin egen stil och använder sina starka sidor på bästa sätt.

Exempel på program för en säljutbildning

Vi genomför säljutbildningar på svenska, engelska och spanska, med svensk eller internationell inriktning. En säljutbildning består vanligtvis av tre steg, men kan självfallet anpassas efter era önskemål:

 • Steg I: Kundfokus (2 dagar)
  – Säljpsykologi. Grundläggande psykologisk kunskap som gör att man ökar sin skicklighet att läsa av en situation och en kund på rätt sätt.
  – Säljprocessen. Att initiera och driva en säljprocess framåt.
  – Argumentationsteknik och frågeteknik.
  – Mötesteknik. Att bygga förtroende och skapa relationer. Social kod.
 • Steg II: Säljande affärspresentationer (2 dagar)
  – Att presentera företaget, produkten och lösningen på ett kundorienterat sätt.
  – Att sälja affärsnytta. Att ta fram ett starkt budskap.
  – Att agera på ett professionellt och övertygande sätt. Att hantera nervositet.
  – Att hantera frågor och invändningar på rätt sätt.
 • Steg III: Framgångsrika affärsförhandlingar (2 dagar)
  – Att genomföra en affärsförhandling optimalt. Taktik. Budgivning.
  – Att reagera på slutsignaler.
  – Att förbereda en förhandling, sätta smärtgräns och ha förhandlingsalternativ. Strategi.
  – Att hantera – och undvika – vanliga fallgropar och svåra situationer.
  – Träning i aktuella, verklighetsbaserade case. Feedback och erfarenhetsutbyte.

Ni kommer att se resultat när det gäller nivån på ert försäljningsarbete efter den här utbildningen.

Se även våra kurser Cross Cultural Communication och Internationell förhandlingsteknik

Intresseanmälan

Ja tack, skicka information om kursen Säljteknik och affärsmannaskap – Key Account Management

Detta säger våra tidigare deltagare om kursen