Få fram ditt budskap, glasklart, tydligt och övertygande!

Gå till anmälan

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din skicklighet att argumentera kraftfullt, få andra att förstå och köpa ditt budskap. Du kommer att få lära dig retorik av den högre skolan och träna dig att snabbt och säkert diskutera, bemöta invändningar och övertyga. Du får ett antal metoder, retoriska grepp och verktyg som gör att du verkligen ökar styrkan och slagkraften i din argumentation. Du kommer att öka din säkerhet och bli bättre på att improvisera, försvara din linje och tala för din sak. ”Den som tiger samtycker” – och målet med kursen är att du aldrig mera ska stå svarslös.

Mål med kursen i Argumentationsteknik

Målet med kursen är att du ska få:

 • Retoriska kunskaper och grepp som gör dig skickligare och snabbare på att argumentera.
 • Strategier för att sälja in ett förslag.
 • Retoriska verktyg för att försvara dig när du blir ifrågasatt eller underminerad, ”objection handling”.
 • En ökad skicklighet att analysera motpartens linje och genomskåda och bemöta dåliga argument.
 • En ökad säkerhet när du är under press.
 • Tips om hur du ska använda ditt kroppsspråk för att förstärka dina argument.
 • Få träna, få feedback och se hur du uppfattas.

Vem kursen i Argumentationsteknik riktar sig till

Detta är en kurs för dig som vill bli bättre på att argumentera t.ex. i möten och förhandlingar och måste kunna sälja in ett förslag, en affärsmodell, ett nytt koncept, en förändring, en ståndpunkt eller en idé. Du kan vara:

 • Säljare/kundansvarig
 • Projektledare
 • Chef
 • Utvecklare, produktspecialist

Du bör ha gått retorik steg I eller ha motsvarande kunskaper.

Se även
Restorik steg I
Presentationsteknik
International Business Presentations

Anmälningsformulär

Jag anmäler mig till kursen i Argumentationsteknik, den

Detta säger våra tidigare deltagare om kursen